Vill du bli fackligt förtroendevald?

En styrelseledamot har valt att lämna sin plats i styrelsen för Seko Sektion VÄTE. Det vakanta uppdraget som styrelseledamot ska därför tillsättas genom fyllnadsval med någon medlem som är intresserad. Det är ett ledamotsuppdrag som sträcker sig till februari 2021. Vi ser gärna att uppdraget tillsätts av någon som jobbar som komfortoperatör.

Är du intresserad eller vet du någon som är intresserad av att bli förtroendevald i Seko Sektion VÄTEs styrelse på detta uppdrag? Du kan i så fall nominera (föreslå namn) till uppdraget senast den 6 okt genom att kontakta valberedningen på nedanstående information. Vid fler än en nominerad till uppdraget sker valet genom omröstning. Den medlem som nomineras måste ha tillfrågats och tackat ja till att bli föreslagen samt bör ha en tillsvidareanställning.

Ev. omröstning sker på medlemsmöte den 16 okt med ev. rösträkning direkt efteråt där styrelse och valberedning deltar.

För att nominera: Kontakta Amer Shabila (070-0035167) eller Maria Sjöström (070-7244207) eller lägg namnförslaget i Sekos brevlåda eller maila det till: valberedning@klubbsjtrafik.se

september 18, 2019