Info från järnvägsfonder/stiftelser

Information från Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfond, Nils Varenius fond m.fl.

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

Stiftelsen lämnar bidrag till anställd, pensionär eller efterlevande maka/make/
sambo/barn till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige.

Bidrag kan sökas för:

 • egen eller familjemedlems sjukdom,
 • studier för studerande barn (med barn förstås barn upp till 18 år) till pensionär eller efterlevande till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige.

Ansökan om bidrag kan ske under hela året.

Stiftelsen Nils Varenius fond

Stiftelsen lämnar bidrag till anställd vid järnvägsbolag i Sverige.

Ansökan om bidrag för försörjningsplikt eller sjukdom sker under hösten, och för 2019 skall ansökan vara stiftelsen till handa senast till den 10 november.

Ansökan om bidrag för studier under 2019, lämnas in under våren 2020.

Stiftelsen Axel Roos fond

Denna stiftelse lämnar ett årligt understöd för anställd som utsatts för olycka vid arbetsplats.

Du kan söka understöd om du är:

 • änka eller minderårigt barn efter före detta anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete lidit så svåra kroppsskador att denne
  avlidit,
 • anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete ådragit sig
  så svåra kroppsskador att arbetsförmågan har minskat väsentligt.

Stiftelsen greve Adolf von Rosens fond

Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt förare av tåg, som är eller har varit anställda vid järnvägsbolag i Sverige.

Du som är förare av tåg kan söka bidrag:

 • vid sjukdom som förhindrar arbete fullt ut under en längre tid,
 • för hemmavarande barn under 18 år som har fördyrade kostnader för studier.

Ansökningshandlingar

Ansökningshandlingar [klubbens not: och mer info] finns tillgängliga på Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfonds hemsida, www.sjbv.se.

Blanketterna kan användas till respektive stiftelse för ändamålet studier eller bidrag.

Blanketten kompletteras för sjukdom och försörjningsplikt med:

 • anställningsintyg med uppgift om inkomst för anställd i järnvägsbolag/-
  förvaltning,
 • personbevis,
 • läkarintyg vid ansökan om bidrag för sjukdom.

Blanketter kompletteras för studier:

 • anställningsintyg med uppgift om inkomst för anställd i järnvägsbolag/-
  förvaltning,
 • personbevis,
 • studieintyg från utbildningsanordnare
 • kopia på kostnader, t ex kursavgifter, kurslitteratur.

OBS! Fonderna ersätter inte förlorad arbetsinkomst.

Skicka ifylld blankett till stiftelsen med post till adress:

Karin Nyberg
Eliegatan 5
172 73 Sundbyberg

eller med e-post till: karin.nyberg@sjbv.se (OBS, endast PDF-filer)

Vid frågor angående fonderna och sökningsförfarande, kontakta Karin Nyberg på
telefon 070 – 762 2901 eller via e-post karin.nyberg@sjbv.se.

/…/

Med vänlig hälsning
Karin Nyberg
Sekreterare
Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

september 26, 2019

Etiketter:, , ,