Nya principer för löneinplacering?

I fredags, den 27 september, skickade cheferna ut informationsbrev till oss ombordanställda om hur ologiska och orättvisa skillnaderna är mellan olika personalgruppers möjlighet att på samma sätt tillgodoräkna tidigare arbetslivserfarenhet för löneinplacering vid nyanställning på SJ AB. Med ambitionen att leva upp till sina värdeord skriver cheferna att denna orättvisa tydligen inte gäller förare av orsaker som man inte går närmare in på.

Cheferna skriver vidare att man i samråd med facket har enats om en kollektivavtalsförändring som innebär att alla nyanställda tågvärdar fr.o.m. 1 maj i år med tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet löneinplaceras direkt i det tredje/sista lönesteget (P60), istället för i det andra lönesteget (P69).

Vi förstår att många, inte minst de nyanställda före 1 maj i år, har synpunkter kring förändringen som det råder olika uppfattningar om. På måndag träffar vi våra yttersta ansvariga som vi redan har kontaktat för att få full klarhet. Till dess har vi begärt att få ta del av dokumentation kring den påstådda avtalsförändringen för att kunna bemöta chefernas påstående om vilka som har beslutat vad. Vi vet dock att chefer ensamt kan – med eller utan facket – tillämpa kollektivavtalet på ett generösare sätt. Tills ytterligare info utkommer så beakta att chefernas ensidiga info inte är vedertagen sanning

september 29, 2019