F58-tilläggets storlek varierar

Vi har uppmärksammats på att F58-tillägget tydligen varierar i storlek mellan medarbetare. Orsaken till det är ej tydlig.

Vi skulle vilja få en uppfattning om det och dess variationer och utbreddhet bland våra medlemmar.

Skicka ett mail med namn och vad just DU får i F58-tillägg till; medlem.akande@klubbsjtrafik.se

Seko Sektion Åkande kan inte själva få ut dessa uppgifter om lön den enskildes lön, utan DU som medlem måste själv upplysa oss om det.

Du medlem som har avvikande storlek, kommer vi kontakta och få kompletterande uppgifter och eventuellt kopia på lönespecifikationen (kan även bifogas i dagens uppmaning)

september 29, 2019