Turlistinfo 191010

Ihopklippta turer…

Tur 4250:

SJ har flyttat tjänst från Snabbtåg till ICReg. 565-580 på Lp kombineras med överliggning i Mra. Eftersom 565-580 är X55 och 48 loktåg med F59 blir det ett begränsat antal som kan åka den turen. Det gör att turen kan bli väldigt frekvent återkommande för de som har bägge dessa kompetenser. Att få bort Lp har SJ inte köpt. Däremot har jag föreslagit att F59-tjänsten ändras till F58 för både 48 och den efterföljande tjänsten i 47 dag två. Detta har SJ idag gått med på och det borde innebära att turen kan spridas över ett större kollektiv.

Tur 4710:

De två varven U innan man åker till Ks på överliggning med 603 har jag inte lyckats få bort.

Tur 4720:

Efter överliggning i Ks har det lagts på ett varv till Gä och man slutar 15,35 istället för 10,44 M-To. Varvet på Gä (272-275) har jag fått bort och det ligger från november före en dagtur (6050, pass 277 till Lp och 290 hem) då det är att föredra framför en lång dag efter överliggning. Fredagsvarianten med ett varv U efter överliggningen har jag inte lyckats få bort.

Tur 5140:

Efter överliggning i U med start 5,17 har det lagts på ett varv till Hpbg (129-134) med turslut 15,18 istället för 9,03. Detta varv har jag fått bort genom att lägga det före tur 6260 istället. 6260 är en dagtur på 4,21 där man endast åker fram och tillbaks till Vå. Ändringen gäller från november. De här ändringarna är något SJ själva borde sett när de ritade om turerna kan man tycka. För Snabbtågs turer har jag tyvärr inte hittat några lösningar, mycket beroende på att flera stationer är inblandade.

Mvh

Leif ”Jason” Jansson

Turlisteombud Seko Sektion Åkande 191010

oktober 10, 2019

Etiketter: