Seko säger nej till att teckna avtal om avsteg för decemberschema

Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) informerar 2021-11-14 om följande: I tidigare utskick från den 12 november delgavs information att SJ begärt förhandling för att senarelägga tiden med fyra dagar av december schemasläpp för åkande personal. Något som enligt SJ skulle ge dem en chans till att rätta parametrar i planeringsverktyget och därigenom skapa bättre schema […]

Read More Seko säger nej till att teckna avtal om avsteg för decemberschema
november 14, 2021

Etiketter:

Tillfälligt lönetillägg per tur under fridag

Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) informerar 2021-11-12 om följande: Seko och SJ har i dag tecknat ett lokalt kollektivavtal om införande av ett särskilt lönetillägg för skiftgående personal med befattningslön. Med anledning av de utmaningar som uppkommit vid byte av planeringssystem införs ett lönetillägg om 1500 kr per tur till skiftgående personal som frivilligt anmäler […]

Read More Tillfälligt lönetillägg per tur under fridag
november 12, 2021

Etiketter:

Schemasläpp december för förare och ombordpersonal

Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) informerar 2021-11-12 om följande: Seko och SJ förhandlar sedan igår om att skjuta på schemasläpp för december till den 19 november. Detta för att SJ ska ha möjlighet att kvalitetssäkra decemberschemat. Så att de problem som finns i novemberschemat inte ska drabba Sekos medlemmar i december. Klubbarna inom Seko SJ […]

Read More Schemasläpp december för förare och ombordpersonal
november 12, 2021

Etiketter:

IVU/Rapid skjuts fram

Framtidens planering #5: IVU/Rapid skjuts fram SJ skjuter framtidens planering på obestämd framtid. Detta budskap förmedlades på SJ:s intranät den 12 mars. Seko SJ anser att SJ:s fokus nu måste ligga på T20 och att få till en planeringsprocess som fungerar bättre än den inför T19. Därför framför Seko SJ flera krav på arbetsgivaren för […]

Read More IVU/Rapid skjuts fram
april 2, 2019

Etiketter: ,