Åkande-info 211123

Den sista (men det har ju inte kommit ut mer än ett tidigare i år) då redaktör Jason går i pension från 2022-01-01. Hej! Under hela året har vi fått ut turförteckningar efter att månadsutlägget kommit. Inga datum på när turer med samma nummer går, avsaknad av tjänstetåg från Nbt o.s.v. har gjort det svårt […]

Read More Åkande-info 211123
november 24, 2021

Etiketter:

Turlistinfo 200529

Hej! Det har varit en märklig vår även för turlistearbetet i år. Det började med att turförteckningar kom ut så långt som till april. Dessa granskades och synpunkter skickades som vanligt för åtgärd. Sedan kom det justerade delgivningsdirektivet där man inte längre fick veckolistor utan skulle titta i TrAppen hela tiden. Med detta kom också […]

Read More Turlistinfo 200529
maj 29, 2020

Etiketter:

Turlistinfo 191010

Ihopklippta turer… Tur 4250: SJ har flyttat tjänst från Snabbtåg till ICReg. 565-580 på Lp kombineras med överliggning i Mra. Eftersom 565-580 är X55 och 48 loktåg med F59 blir det ett begränsat antal som kan åka den turen. Det gör att turen kan bli väldigt frekvent återkommande för de som har bägge dessa kompetenser. […]

Read More Turlistinfo 191010
oktober 10, 2019

Etiketter: