Kategori: Försäljning

Kategorin ”Försäljning” innehåller ämnen aktuella för personalgrupperna i SJ:s resebutik/lounge samt administrativ försäljningspersonal och som organiseras av klubbsektionen ”Sektion Försäljning”.

Test Försäljning

Detta är ett testmeddelande (Försäljning).

Publicerad i Försäljning