Enkät

Framtidens planering

Arbetsgivaren har på Intranätet informerat om Framtidens Planering som Seko med säkerhet vet kommer att påverka dig och ditt schema som är ombord- och depåpersonal (även förare).

Vi vill därför att du som medlem i Seko Klubb SJ Trafiks sektion för ombordpersonal besvarar nedanstående enkät om du inte redan har besvarat den utdelade pappersenkäten.

Välj ETT alternativ som bäst stämmer in för dig.
Välj ETT eller FLERA alternativ som stämmer bäst in för dig.
Har du inget att tillägga, lämnas rutan blank.
Välj ETT alternativ som bäst stämmer in för dig.
Välj ETT alternativ som bäst stämmer in för dig. FAST FRIDAGSNYCKEL innebär att du ytterst avgör om flytt av fridag ska ske vid en sådan förfrågan. FLEXIBLA FRIDAGAR innebär att du endast har möjlighet att påverka fridags placering men att arbetsgivaren ytterst avgör placeringen utifrån personalresurser, behov etc.
Har du inget att tillägga, lämnas rutan blank.
Har du inget att tillägga, lämnas rutan blank.
Har du inget att tillägga, lämnas rutan blank.