Bli medlem!

Bli medlem i fackklubben GRATIS

Jobbar du på SJ AB i Stockholm/Hagalund i någon av personalgrupperna som organiseras av Seko Klubb SJ Trafik? Då kan du bli medlem helt GRATIS de sex första månaderna. Du kan fylla i medlemsansökan här eller genom att klicka på bilden ovan.

Seko erbjuder generellt sett nyblivna medlemmar ett medlemskap i fackföreningen om 50 kr/månad under de sex första månaderna. Seko Klubb SJ Trafik erbjuder, utöver denna nationella förbundskampanj, ett helt gratis medlemskap genom att bjuda på dessa 50 kr/månad (totalt 300 kr) efter fullgjort halvår som medlem. Nya medlemmar uppmanas att kontakta sin lokala förtroendevalda för återbetalning av denna summa efter fullgjort halvårs medlemskap.

Bli medlem i Sekos a-kassa

Gå med i Sekos a-kassa! Det kan ge mycket extra i plånboken vid en eventuell arbetslöshet. Du kan fylla i medlemsansökan här till Sekos a-kassa

Vad kostar medlemskapet?

Medlemskapet i Seko per månad ser olika ut, mestadels beroende på i vilken avgiftsklass du ligger i.

Avgifts-
klass
Lön
från
Lön
till
 Förbunds-
avgift
Bransch-
avgift**
Klubb-
avgift
Total
avgift
 1  Intro*  (50) 0*  0  0  (50) 0*
 2  0  10999  50  6  0  56
 3  11000  13999  180  6  45  231
 4  14000  16999  206  6  45  257
 5  17000  19999  237  6  45  288
 6  20000  22999  257  6  45  308
 7  23000  25999  273  6  45  324
 8  26000  –  288  6  45  339
 Stud  –  –  50  0  0  50
 A-kassa  –  –  –  –  –  125***

* = Intro eller introduktionsmedlemskap (avgiftsklass 1) är de sex första månaderna för nyblivna medlemmar som normalt sett kostar 50 kronor/månad. Efter dessa sex månader erbjuder Seko Klubb SJ Trafik att återbetala denna medlemsavgift om 300 kronor för de som så skriftligt begär. På så vis erbjuds nyblivna medlemmar i klubben ett gratis medlemskap.

** = Branschavgift tas ut fr.o.m. 2018 och är en avgift som tillfaller den nyinrättade Seko Branschorganisation Spårtrafik, som samordnar förhandlingsorganisationer och/eller klubbar som inte ingår i en förhandlingsorganisation.

*** = Månatlig medlemsavgift i Sekos a-kassa för de som dessutom är medlemmar i Sekos fackförbund. Är man endast medlem i Sekos a-kassa uppgår den månatliga medlemsavgiften till 134 kr.