Bli medlem!

Bli medlem i fackklubben GRATIS*

Jobbar du på SJ AB i Stockholm/Hagalund i någon av personalgrupperna som organiseras av Seko Klubb SJ Trafik? Då kan du bli medlem helt GRATIS de sex första månaderna. Du kan fylla i medlemsansökan här eller genom att klicka på bilden ovan.

* Seko erbjuder nyblivna medlemmar ett medlemskap i fackföreningen om 50 kr/månad under de sex första månaderna när man betalar sin medlemsavgift med autogiro. Seko Klubb SJ Trafik erbjuder, utöver denna nationella förbundskampanj, ett helt gratis medlemskap genom att bjuda på dessa 50 kr/månad (totalt 300 kr) efter fullgjort halvår som medlem och som betalar medlemsavgiften genom autogiro. Nya medlemmar uppmanas att kontakta sin lokala förtroendevalda för återbetalning av denna summa efter fullgjort halvårs medlemskap.

Bli medlem i Sekos a-kassa

Gå med i Sekos a-kassa! Det kan ge mycket extra i plånboken vid en eventuell arbetslöshet. Du kan fylla i medlemsansökan här till Sekos a-kassa

Vad kostar medlemskapet?

Medlemskapet i Seko per månad ser olika ut, mestadels beroende på i vilken avgiftsklass du ligger i.

Klass Lön
från
Lön
till
Förbunds-
avgift
Bransch-
avgift**
Klubb-
avgift
Total
avgift
 1  Intro*  (50) 0*  0  0  (50) 0*
 2  0  5999  50  6  0  56
 3  6000  8999  50  6  0  56
 4  9000  11999  50  6  0  56
 5  12000  14999  150  6  45  201
 6  15000  17999  170  6  45  221
 7  18000  20999  200  6  45  251
 8  21000  23999  230  6  45  281
 9  24000  26999  270  6  45  321
 10  27000  29999  280  6  45  331
 11  30000  32999  305  6  45  356
 12  33000  35999  310  6  45  361
 13  36000  38999  315  6  45  366
 14  39000  42999  320  6  45  371
 15  43000  46999  325  6  45  376
 16  47000  –  330  6  45  381
 17  Pensionär  (Ej yrkesv)  50  0  0  50
 Stud  –  –  50  0  0  50
 A-kassa  –  –  –  –  –  148***

* = Intro eller introduktionsmedlemskap (avgiftsklass 1) är de sex första månaderna för nyblivna medlemmar som normalt sett kostar 50 kronor/månad. Efter dessa sex månader erbjuder Seko Klubb SJ Trafik att återbetala denna medlemsavgift om 300 kronor för de som så skriftligt begär. En förutsättning för detta är att man betalar sin medlemsavgift med autogiro från start. På så vis erbjuds nyblivna medlemmar i klubben ett helt gratis medlemskap.

** = Branschavgift tas ut fr.o.m. 2018 och är en avgift som tillfaller den nyinrättade Seko Branschorganisation Spårtrafik, som samordnar förhandlingsorganisationer och/eller klubbar som inte ingår i en förhandlingsorganisation.

*** = Månatlig medlemsavgift i Sekos a-kassa för de som dessutom är medlemmar i Sekos fackförbund. Är man endast medlem i Sekos a-kassa uppgår den månatliga medlemsavgiften till 157 kr.