Avtalsbrott

Mot bakgrund av det allt tuffare läget på SJ AB där våra lag- och avtalsenliga minimivillkor ständigt åsidosätts har Seko Klubb SJ Trafik valt att förtydliga vårt arbete för att bevara våra gemensamma regler. Som ett led i detta förtydligande öppnar vi därför upp en särskild e-postadress dit SJ-anställda (avsett facklig tillhörighet) i Stockholm och Hagalund kan anmäla avtalsbrott mot kollektivavtalet Spåra SJ och på så vis informera oss om när sådant inträffar. Det kan t.ex. handla om att du eller någon annan arbetskamrat drabbas av ett brott mot lag-/avtalsenlig:

  • Rast (att planerat arbete sträcker sig längre än fem timmar i följd).
  • Arbetsperiod (allt mellan intid och uttid som sträcker sig längre än 12 timmar).
  • “Nattvila” (som är kortare än 8 timmar på bortastation eller kortare än 11 timmar på hemmastation).

Anmäl avtalsbrott genom att skicka e-post till ovan angiven e-postadress så lovar vi att titta på ärendet och återkoppla samt agera.

Sidan uppdateras…