Svar på förbundsstyrelsens text

2023-07-03 Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar! Vi vill kort förmedla till er i förbundsstyrelsen att svaret i den långa textmassa som tillsändes 20 klubbar inom Seko Spårtrafik inte är tillfredställande. Sedan överenskommelsen inom spårtrafikområdet slöts har ni inte rätat ut några frågetecken, varken i nämnda textmassa eller på det avtalsmöte som hölls den 20:e juni. […]

Read More Svar på förbundsstyrelsens text

Nya löner 2023 klara!

Seko Förhandlingsorganisation SJ, Seko SJ, informerar 2023-06-28 om följande: Avtals- och löneförhandlingar SJ 2023 Det centrala avtalet mellan Seko och Almega är nu klart och påtecknat. Det innebär att löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2023 blir nästa steg i årets avtalsrörelse. Tidsplanen för förhandlingarna har förändrats under den […]

Read More Nya löner 2023 klara!
juni 28, 2023

Förbundsstyrelsens svar på upprop

Svar på skrivelse till [förbunds]styrelsen från 20 klubbar i spårbranschen, skickat den 29 maj 2023: “Hej! Fört och främst, tack för er skrivelse. Vi ska försöka svara på de frågorna ni ställer i ert brev. Det är korrekt att yrkandena fastställdes på Spårtrafiks avtalskonferens i januari i år. Yrkanden hade skickats in från bland annat […]

Read More Förbundsstyrelsens svar på upprop

Förbundsstyrelsen – ta ert ansvar!

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar! Inför avtalsrörelsen 2023 har ett gediget arbete genomförts för att ta fram de krav som är viktigast för Sekos medlemmar inom spårtrafikområdet. Det är viktigt att vi företräds av ombudsmän med goda kunskaper inom vårt område och stor erfarenhet av avtalsförhandlingar. Dessa ombudsmän tillsammans med våra förtroendevalda i förhandlingsdelegationen hade […]

Read More Förbundsstyrelsen – ta ert ansvar!

Strejken avblåst – Seko & Almega Tågföretagen överens

Seko har idag träffat en uppgörelse med Almega Tågföretagen på spårtrafikområdet. Den stundande strejken kommer därmed att blåsas av. Förbundet bedömer att uppgörelsen är så pass bra och att ett verkställande av en strejk inte skulle leda till en bättre uppgörelse. –”Vi är glada över att vi genom att sätta ett hårt tryck i förhandlingarna […]

Read More Strejken avblåst – Seko & Almega Tågföretagen överens

Förbundsstyrelsen, vi är redo!

Torsdagen den 11 maj, samma dag som varslet skulle lösa ut, nås vi av beskedet att strejkvarslet skjuts upp. Klubbarna stod redo att gå ut i konflikt efter veckor av intensiva förberedelser. Vi som arbetar i branschen på tåg, i verkstäder och i underhållet har länge sett våra arbetsplatser försämras. Det här är den avtalsrörelsen […]

Read More Förbundsstyrelsen, vi är redo!

Strejkvarsel inom spårtrafiken skjuts upp till måndag

Sekos förbundsstyrelse, har i dag, på uppmaning av medlarna, beslutat att skjuta upp det stundade strejkvarslet till på måndag (15/5) klockan 15.00. Detta innebär att steg 1 i varslet träder i kraft den 15/5 klockan 15.00, steg 2 den 19/5 klockan 15.00 och steg 3 den 22/5 klockan 15.00 om ingen uppgörelse finns. Bedömningen är […]

Read More Strejkvarsel inom spårtrafiken skjuts upp till måndag

Infoträffar om avtalsrörelsen 2023

Publicerat: 15 april 2023  |  Uppdaterat: 10 maj 2023 Du som är aktiv (yrkesverksam) medlem i Seko Klubb SJ Trafiks sektioner, samt i förekommande fall medlem i Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund, inbjuds att delta på infoträffar om pågående avtalsrörelse. Under infoträffarna kommer vi grundläggande att förklara hur en avtalsrörelse går till samt belysa vilka krav […]

Read More Infoträffar om avtalsrörelsen 2023

Seko varslar om strejk

Seko, Service- och kommunikationsfacket, har idag beslutat att varsla om strejk på spårtrafikområdet. Varslet innebär att cirka 1 200 medlemmar tas ut i strejk i tre olika steg om ingen uppgörelse nås. Det handlar om allt ifrån medlemmar på Transdev (Öresundstrafiken), SJ, Green Cargo och MTR Tunnelbanan i Stockholm. Vidare varslar Seko om nyanställnings-, mertids-, […]

Read More Seko varslar om strejk
maj 2, 2023