Julbord 2023

ITALIENSKT JULBORD 2023 Härligt juldekorerad lyser fina Restaurang Trattorian upp Norr Mälarstrand. En scen där glada gäster, god mat, smaker, dofter, musik och en fantastisk miljö skapar en förväntan för deras traditionella italienska julbord. De lovar dig en gastronomisk resa genom Italien och dess kulinariska regioner. Tiden går fort och snart är det jul! Även […]

Read More Julbord 2023
november 14, 2023

Nominera till Klubb SJ Trafiks styrelse

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen? Den 26 oktober 2023 är det dags för extra årsmöte för Seko Klubb SJ Trafik efter att vakans till både ordförande- och ledamotspost uppstått. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag i klubbens styrelse. Dessförinnan kan medlemmar nominera till vem man vill […]

Read More Nominera till Klubb SJ Trafiks styrelse
september 21, 2023

Nominera till Seko Sektion Åkandes styrelse

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen? Den 10 oktober 2023 är det dags för extra årsmöte för Seko Sektion Åkande eftersom vakanser efter ordförande såväl som ledamot har uppstått. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag i sektionens styrelse. Dessförinnan kan Seko-anslutna medlemmar i sektionen som är ombord- […]

Read More Nominera till Seko Sektion Åkandes styrelse
september 21, 2023

Medlemsdag på Gröna Lund 2023

Seko Klubb SJ Trafiks yrkesverksamma sektionsmedlemmar i Administratörer, Försäljning, Åkande & VÄTE samt medlemmar tillhörande Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund välkomnas till traditionsenlig medlemsdag på Gröna Lund med 5-kamp och karusellåkning. Även i år bjuder båda klubbarna nämnda medlemmar på fri entré, fria karusellåk och 5-kampshäfte! Det gäller onsdagen den 16 augusti eller onsdagen den 23 […]

Read More Medlemsdag på Gröna Lund 2023

Svar på förbundsstyrelsens text

2023-07-03 Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar! Vi vill kort förmedla till er i förbundsstyrelsen att svaret i den långa textmassa som tillsändes 20 klubbar inom Seko Spårtrafik inte är tillfredställande. Sedan överenskommelsen inom spårtrafikområdet slöts har ni inte rätat ut några frågetecken, varken i nämnda textmassa eller på det avtalsmöte som hölls den 20:e juni. […]

Read More Svar på förbundsstyrelsens text

Nya löner 2023 klara!

Seko Förhandlingsorganisation SJ, Seko SJ, informerar 2023-06-28 om följande: Avtals- och löneförhandlingar SJ 2023 Det centrala avtalet mellan Seko och Almega är nu klart och påtecknat. Det innebär att löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2023 blir nästa steg i årets avtalsrörelse. Tidsplanen för förhandlingarna har förändrats under den […]

Read More Nya löner 2023 klara!
juni 28, 2023

Förbundsstyrelsens svar på upprop

Svar på skrivelse till [förbunds]styrelsen från 20 klubbar i spårbranschen, skickat den 29 maj 2023: “Hej! Fört och främst, tack för er skrivelse. Vi ska försöka svara på de frågorna ni ställer i ert brev. Det är korrekt att yrkandena fastställdes på Spårtrafiks avtalskonferens i januari i år. Yrkanden hade skickats in från bland annat […]

Read More Förbundsstyrelsens svar på upprop

Förbundsstyrelsen – ta ert ansvar!

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar! Inför avtalsrörelsen 2023 har ett gediget arbete genomförts för att ta fram de krav som är viktigast för Sekos medlemmar inom spårtrafikområdet. Det är viktigt att vi företräds av ombudsmän med goda kunskaper inom vårt område och stor erfarenhet av avtalsförhandlingar. Dessa ombudsmän tillsammans med våra förtroendevalda i förhandlingsdelegationen hade […]

Read More Förbundsstyrelsen – ta ert ansvar!

Strejken avblåst – Seko & Almega Tågföretagen överens

Seko har idag träffat en uppgörelse med Almega Tågföretagen på spårtrafikområdet. Den stundande strejken kommer därmed att blåsas av. Förbundet bedömer att uppgörelsen är så pass bra och att ett verkställande av en strejk inte skulle leda till en bättre uppgörelse. –”Vi är glada över att vi genom att sätta ett hårt tryck i förhandlingarna […]

Read More Strejken avblåst – Seko & Almega Tågföretagen överens

Kontrollera dina uppgifter!

Under den pågående avtalsrörelsen är det extra viktigt att vi har korrekta uppgifter till våra medlemmar. Det handlar om att allt från rätt lön, telefonnummer och e-postadress finns registrerat i vårt medlemsregister. Det är särskilt viktigt att vi har en aktuell privat e-postadress samt telefonnummer till dig. Genom att klicka på nedanstående grön knapp kan […]

Read More Kontrollera dina uppgifter!