Försäkringar

Medlemsförsäkringar

Seko tecknar, i likhet med andra LO-förbund, förmånliga och kollektiva medlemsförsäkringar med Folksam. Utöver dessa finns det andra försäkringar som du kan teckna till ett förmånligare pris som Seko-medlem.

För mer info, klicka på loggan [extern webbplats]:

Medlemsförsäkringar [extern webbplats]

Help – Sekos juristförsäkring

Sekos juristförsäkring introducerades i november 2015 som en följd av demokratiska beslut, då samtliga medlemmar som inte tackade nej till försäkringen anslöts och gäller så länge du är medlem i Seko eller tills du själv säger upp försäkringen. Nu är det endast nya medlemmar i Seko som får tillgång försäkringen. Den som inte tackar nej kommer med automatik att anslutas till försäkringen efter cirka 1 månad. Försäkringen kostar 35 kr/månad (40 kr/månad fr.o.m. 2018), vilket läggs ovanpå den ordinarie medlemsavgiften oavsett betalningsmetod. Anslutningen ger alla medlemmar i Seko möjligheten att träda in i juristförsäkringen samtidigt och på lika villkor, utan individuell riskbedömning och med ett skydd redan från första dagen som medlem.

Försäkringen täcker de viktigaste rättsområdena inom privatjuridik och ger dig som medlem tillgång till jurist, oavsett om det gäller juridisk rådgivning eller tvistelösning i ärenden som framgår av HELPs hemsida. Alla i hushållet omfattas av försäkringen (maka/make/sambo/hemmaboende barn under 20 år).

Att införa försäkringen med reservationsrätt ger även den lägsta premiekostnaden. Jämför detta med vad en jurist kostar att anlita privat (per timme) och du förstår snabbt att ett medlemskap i Seko lönar sig.

För mer info, klicka på loggan [extern webbplats]: