Studier

Fackliga studier är A och O för en fackförening som inte är något utan dess medlemmar. Kompetenta medlemmar bygger upp en stark och säker fackförening som också gemensamt vågar försvara våra kollektiva rättigheter när arbetsgivarparten försöker utnyttja okunskap, tystnad och återhållsamhet till sin fördel. Det bästa skyddet för våra gemensamma rättigheter är genom medlemmars kunskap som omsätts i praktiken.

Vi som lokal fackförening på arbetsplatsen erbjuder därför två tycken egna lokala grundutbildningar som därefter inbjuder till vidare fackliga studier.

 

1. Introduktionsutbildning

Denna första grundutbildning handlar bl.a. om arbetsmarknadens villkor idag och om varför facket uppstod samt om dina/våra rättigheter. Vi pratar grundläggande om dagens lagar som påverkar oss på arbetsplatsen. Vi diskuterar också ofta problem och utmaningar som vi har råkat ut för på jobbet. Enligt lag har du rätt till ledighet utan lön med erforderlig vila före/efter denna utbildning! Av Seko får kursdeltagare gratis lunch, fika och skattefri ersättning.

Även du som icke-medlem är varmt välkommen att gå denna utbildning om du inte har gått sådan utbildning de senaste 5 åren. Utbildningen är extra bra för dig om du funderar på att bli medlem i en fackförening. Kontakta din lokala förtroendevalda för att veta mer eller vid oklarheter. Klicka här för att se när denna närmsta och första grundutbildning äger rum!

 

2. Spåra SJ-utbildning

Denna andra grundutbildning handlar om vårt kollektivavtal. Du bör först ha gått Introduktionsutbildningen innan du går denna tvådagarsutbildning, men det är inget krav. I denna grundutbildning går vi ner på djupet i vårt kollektivavtal – Spåra SJ – som är våra minimivillkor på arbetsplatsen på SJ AB. Vi nämner också spårtrafikens övergripande avtal och diskuterar scenario som man kan tänkas uppleva såväl som delar med oss av våra egna erfarenheter på jobbet. Enligt lag har du rätt till ledighet utan lön med erforderlig vila före/efter denna utbildning! Av Seko får kursdeltagare gratis lunch, fika och skattefri ersättning.

Utbildningen riktar sig dock endast till SJ-anställda som är Seko-medlemmar i Hagalund/Stockholm som inte har gått en sådan utbildning de senaste 5 åren. Kontakta din lokala förtroendevalda för att veta mer eller vid oklarheter. Klicka här för att se när denna närmsta och andra grundutbildning äger rum!

 

3. Vidare (tvär)fackliga studier

Efter att ha gått våra två lokala grundutbildningar ovan uppmanar vi till vidare fackliga studier, varav många är tvärfackliga (d.v.s. för medlemmar i andra yrken/branscher än vår egen), som i många fall arrangeras av vårt eget fackförbund i samarbete med LO och ABF. Följande utbildningar under året finns att ta del av och söka:

  • Om facket.
  • Om samhället.
  • Medlem i facket.
  • Facket och samhället.

Kontakta din lokala förtroendevalda för att veta mer eller vid oklarheter. Klicka här för att anmäla dig digitalt och se vilka av dessa (tvär)fackliga utbildningar som äger rum härnäst!