Omförhandling av avsteg från Spåra SJ

Seko SJ, klubbarnas samordningsorgan, informerar: Seko har nu omförhandlat avtalet med SJ om vissa avsteg i Spåra SJ för åkandepersonal som gällt från den 23 mars. Fortfarande så är det ett mycket ansträngt läge på SJ personalplanering. Samtidigt så måste Sekos medlemmar som under senaste tiden gjort stora uppoffringar tillsammans med många andra åter börja […]

Read More Omförhandling av avsteg från Spåra SJ
april 30, 2020

Permitterad på felaktiga grunder?

Vi har redan fångat upp signaler som tyder på att medlemmar har permitterats på felaktiga grunder. Är du drabbad? Kontakta oss! Det är nu gått två veckor sedan vår arbetsgivare och Seko SJ (klubbarnas samordningsorgan) slöt en lokal överenskommelse om permitteringar (korttidsarbete) för att parera coronakrisens ekonomiska effekter med bl.a. ett avsevärt minskat resande, indragna […]

Read More Permitterad på felaktiga grunder?
april 18, 2020

FAQ om korttidsarbete på SJ

2020-04-03 Seko SJ FAQ, frågor och svar om Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) på SJ AB. Vad innebär korttidsarbete? Svar: Det är en ny lag som riksdagen antog den 2 april och innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden med 20,40 eller 60 % och få stöd av staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. För att arbetsgivaren ska […]

Read More FAQ om korttidsarbete på SJ

Seko SJ rapport: Permitteringsavtal på SJ klart!

Seko är nu överens med SJ om ett avtal med korttidsarbete i hela företaget. Avtalet bygger på lagen om stöd vid korttidsarbete och gäller under tiden 2 april till och med den 1 oktober 2020. Avtalet har 7 dagars uppsägningstid. SJ kommer att kontakta samtliga medarbetare som nu beröras av avtalet och informera om vilken […]

Read More Seko SJ rapport: Permitteringsavtal på SJ klart!

Avtalsnytt #4

Coronaviruset har lamslagit hela världen och nu är det fokus på att rädda jobben och begränsa smittspridningen i samhället. Fack och arbetsgivare inom industrin insåg allvaret och beslöt att prolongera (förlänga) sitt avtal med sju månader, till den 31 oktober i år. Ett klokt beslut under rådande omständigheter. Under två veckor har vi försökt teckna […]

Read More Avtalsnytt #4

Läget kräver extraordinära åtgärder

SJs mörka läge med kraftig vikande resande och den mycket ansträngda situationen inom SJ Personalplanering kräver extraordinära åtgärder. Sjukskrivningstalen på SJ, likt samhället i övrigt ligger på nivåer som tidigare aldrig skådats på SJ. Sju gånger fler av åkande personalen än normalt är nu borta samtidigt som mer än nio av tio resenärer har försvunnit […]

Read More Läget kräver extraordinära åtgärder
mars 23, 2020

Nyttiga länkar!

(Sidan uppdaterad 2020-04-04, kl. 11:30) Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) uppmanar vi alla medlemmar till att SJs intranät även hålla sig uppdaterad kring råd och rekommendationer genom nedanstående information och länkar: Folkhälsomyndigheten Info på olika språk. Frågor och svar.   Info om korttidsarbete (korttidspermittering).   Sekos centrala hemsida NYTT: Särskilda satsningar på a-kassan. Mötesverksamhet ang Corona. […]

Read More Nyttiga länkar!
mars 22, 2020