Aktuellt i skyddskommittén

Information till Sekos medlemmar vad gäller de frågor som Seko Sektion Åkande och skyddsombud har aktualiserat i lokal skyddskommitté vid Stockholm C. Klubbensektionens deltagare är Helena Henriksdotter för Seko och Elias Cataño som skyddsombud. Innehåll i denna info (kan laddas ner som pdf här och skrivas ut): (rubrikerna är klickbara) HSO tipsar om anmälan vid […]

Read More Aktuellt i skyddskommittén
april 12, 2021

Etiketter:

Avtalsinformation

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020. Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 är nu fullt ut igång. Seko har äntligen fått underlag och ett första bud från SJ när det gäller förslag på nya Befattningslöner. Ett bud som Seko idag har lagt ett motbud på, vilket SJ idag har […]

Read More Avtalsinformation
april 7, 2021

Avtalsnytt Mälartåg #3

Idag har vi återigen haft möte med MTR Mälartåg för fortsatta diskussioner i syfte att ta fram ett nytt kollektivavtal för Mälartrafiken. Vi har under veckans somgått inväntat en återkoppling från MTR Mälartåg på de avtalsvärden som vi från Seko har identifierat och påtalat att vi behöver diskutera. Vår mening är att förhandlingarna borde koncentreras […]

Read More Avtalsnytt Mälartåg #3
mars 30, 2021

Etiketter:

Nominera till klubbstyrelsen

Nominera till styrelsen i Seko Klubb SJ Trafik Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen? Den 10 mars 2021 var det dags för årsmöte i Seko Klubb SJ Trafik. Tyvärr fick vi lämna en post vakant på grund av förändringen på Resebutiken. Vi kommer därför att hålla fyllnadsval av en ordinarie ledamot […]

Read More Nominera till klubbstyrelsen
mars 25, 2021

Åkande-info 210324

Hej! Vi fick turförteckningen för april dagen efter att månadslistan publicerades. Vi hinner alltså inte ha en kommunikation med turlistekonstruktörerna innan man publicerar månaden som turförteckningen avser. Dessutom saknas datum på turerna så att man inte vet när de går… Här kommer Sekos synpunkter Cst turförteckning april 2021 [se “Anm” nedan]. Svar från SJ är […]

Read More Åkande-info 210324
mars 24, 2021

Avtalsnytt Målartåg #2

Sekos stora avtalsdelegation kring förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Mälardalstrafiken avrapporterar 2021-03-19 följande: Idag har Seko träffat MTR Mälartåg för fortsatta förhandlingar om nytt kollektivavtal för Mälartågstrafiken. MTR Mälartåg har delvis gett oss svar på våra frågor: De planerar för en bemanning om 200 st. tågvärdar med säkerhetstjänst på heltid samt 200 st. lokförare […]

Read More Avtalsnytt Målartåg #2
mars 19, 2021

Avtalsnytt Mälartåg #1

Sekos stora avtalsdelegation kring förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Mälardalstrafiken avrapporterar följande: Seko har nu startat arbetet med att ta fram ett nytt kollektivavtal med MTR Mälartåg. Måndag och fredag v. 10 hade vi inledande möten, där vi från Seko förväntade oss svar på våra frågor kring bemanning, huruvida ombordpersonalen ska inneha säkerhetstjänst eller […]

Read More Avtalsnytt Mälartåg #1
mars 13, 2021

Etiketter:

Nominera till styrelsen i Seko Klubb SJ Trafik

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen? Den 10 mars 2021 är det dags för årsmöte i Seko Klubb SJ Trafik. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag inom Klubb SJ Trafik styrelse. Dessförinnan kan man nominera (d.v.s. föreslå namn till vem man vill se i styrelsen). Posterna som […]

Read More Nominera till styrelsen i Seko Klubb SJ Trafik
februari 17, 2021

Serviceledare slopas

Seko SJ rapporterar: Serviceledare, SLX, på snabbtåg tas bort den 1 april 2021 SJ AB har idag förhandlat med Seko om att ta bort Serviceledare, SLX, på snabbtågen. SJ införde 2010 efter förhandling med Seko funktionen SLX och syftet var då enligt SJ att säkerställa serviceleveransen av kundlöftet ombord på SJ snabbtåg. Förhandlingen 2010 avslutades […]

Read More Serviceledare slopas
februari 10, 2021

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Seko SJ rapporterar: Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har fortfarande formellt ännu inte startat. Innan förhandlingarna startar ska en lönekartläggning slutföras, lönepotter beräknas samt att SJ ska genomföra lönesamtal med samtliga medarbetare som har individuell lön. Preliminärt kommer förhandlingar om ny lön påbörjas under februari. Seko och […]

Read More Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020
februari 9, 2021