Extraskyddskommitté på enhet Service

  Den extra skyddskommittéSeko SJ begärde genomfördes den 9 november.   På Sekos initiativ ska en handbok A-Ö för arbetet ombord tas framoch den är pågång.Här ska information som är relevant utifrån Covid-19 samlas och finnas lätt tillgängligt eximobilen.   Munskydd, Seko hävdar att munskydd ska varatillåtet för den som på eget initiativ vill använda […]

Read More Extraskyddskommitté på enhet Service
november 18, 2020

Sektion Åkande info 201118

  Hej! Som vi alla vet så har det inte kommit några turförteckningar förrän november. Denna gicks igenom och synpunkter skickades in. Tyvärr hade SJ ingen möjlighet att justera annat än ett fåtal av de fel vi påpekade. Sen konstrueras och ändras turer kontinuerligt över tid vilket försvårar arbetet ytterligare då vi aldrig ser dessa. […]

Read More Sektion Åkande info 201118
november 18, 2020

T21

Hur ska vi hantera T21. Den frågan fick Seko SJ samtidigt som SJ meddelar att förutsättningar inte finns att skapa fasta listor för T21.   Seko SJ sammankallade då schemagruppen för att föra en dialog om hur Seko SJ ska förhålla sig till den informationen. Schemagruppen är eniga att värdet att kunna påverka överstiger det […]

Read More T21
november 12, 2020

Spårtrafik: Avtalsnytt #7

Seko Branschorganisation Spårtrafik informerar: På natten till den 1 november kom parterna inom industrin överens om ett nytt kollektivavtal och med det fick arbetsmarknaden det så kallade ”märket”. Sedan tjugo år tillbaka har löneökningstakten bestämts av parterna inom industrin. I sina förhandlingar sätter de nivån – eller “märket” för hela landet. Även om det finns […]

Read More Spårtrafik: Avtalsnytt #7
november 10, 2020

Julbord 2020

ITALIENSKT JULBORD Härligt juldekorerad lyser fina Restaurang Trattorian upp Norr Mälarstrand. En scen där glada gäster, god mat, smaker, dofter, musik och en fantastisk miljö skapar en förväntan för deras traditionella italienska julbord. De lovar dig en gastronomisk resa genom Italien och dess kulinariska regioner. Tiden går fort och snart är det jul! Även i […]

Read More Julbord 2020

Seko begär extra skyddskommitté enhet Service

Seko SJ har skrivit till SJ och begärt att skyddskommittén för enhet Service skyndsamt ska ha ett extra möte för att diskutera ett antal aktuella frågeställningar kopplade till Covid19-pandemin.   Många medlemmar har under den senaste tiden hört av sig till oss och uttryckt stor oro över nuvarande situation på tågen med anledning av pågående […]

Read More Seko begär extra skyddskommitté enhet Service
november 5, 2020

För många FP-dagar ?

I veckan har Seko Sektion Åkande blivit uppmärksammade på nya höjder av arbetsgivarens bristande schemaläggning genom att vi var flera som mottog följande mail av arbetsgivaren:   “När vi summerar årets FP-dagar har du fått ut 1 FP-dag/-ar för mycket. För att balansera FP-kontot finns följande möjligheter: 1. Ersätta 1 FP med 1 FV 2. […]

Read More För många FP-dagar ?
oktober 23, 2020

Vad är ett AMÖ-tåg?

  Vad är ett AMÖ-tåg? Ett AMÖ-tåg är ett tåg som uppbemannats utifrån arbetsmiljöskäl, s.k. “arbetsmiljötåg”. Vi har nu fått en lista från arbetsgivaren vilka tåg som är så kallade AMÖ-tåg. Titta igenom listan och återkom med synpunkter och rapporter om det är/finns något tåg som som ni tjänstgjort på som behöver uppbemannas, skriv gärna […]

Read More Vad är ett AMÖ-tåg?
oktober 13, 2020

Spårtrafik: Avtalsnytt #6

Efter ett långt uppehåll med fullt fokus på Coronapandemin har avtalsförhandlingarna nu startat igen. Med mindre än två månader kvar till dess att avtalet löper ut har Arriva Sverige valt att hyvla drygt 240 anställda, tågvärdar och lokförare. Bolaget har gett våra medlemmar på Pågatåg ett ultimatum – gå ner i arbetstid och acceptera sämre […]

Read More Spårtrafik: Avtalsnytt #6
oktober 8, 2020

Resultat av klubbstyrelsens fyllnadsval

Efter att en ledamot tidigare i år lämnade klubbstyrelsen inleddes en nomineringsperiod, enligt info här. Efter nomineringsperioden inbjöds alla medlemmar till medlemsmöte med omröstning mellan de två nominerade och valbara kandidaterna, enligt info här. Nu har medlemsmötena och omröstningarna ägt rum och valberedningen har därefter också räknat rösterna. Såhär utföll sig rösterna. Av totalt sett […]

Read More Resultat av klubbstyrelsens fyllnadsval
oktober 7, 2020