Sammanställning Årsmöte

Här kommer en resume av årsmötet    Info från Sektion Åkande om årsmötet och styrelsen konstituering Den 21 februari hölls Sektion Åkandes årsmöte för 2024. Som ordförande för mötet hade avgående styrelse sedvanligt bjudit in Lars Ohly, fd Tågmästare och fackligt förtroendevald på SJ, att sitta som årsmötesordförande. Som årsmötessekreterare bjöd vi in Johanna Hedberg, […]

Read More Sammanställning Årsmöte
mars 12, 2024

Hej där ute i vintervädret!

Hej där ute i vintervädret! Just nu är det väldigt rörigt på SJ med inställda tåg och ändrade fordon och turer. Det är viktigt att ni rapporterar in (skriver avvikelser) på hur detta påverkar er arbetsmiljö och även de fall när det uppstår konstigheter med fordon och bemanning. Särskilt nu när så pass många av […]

Read More Hej där ute i vintervädret!
januari 24, 2024

Julbord 2023

ITALIENSKT JULBORD 2023 Härligt juldekorerad lyser fina Restaurang Trattorian upp Norr Mälarstrand. En scen där glada gäster, god mat, smaker, dofter, musik och en fantastisk miljö skapar en förväntan för deras traditionella italienska julbord. De lovar dig en gastronomisk resa genom Italien och dess kulinariska regioner. Tiden går fort och snart är det jul! Även […]

Read More Julbord 2023
november 14, 2023

Snart lämnar vi T23 och beger oss in på T24, där nya gruppval väntar.

Trots att arbetet med T24 har varit tufft, har vi varit delaktiga tidigt i processen med turlistor samt haft ett tätt och nära samarbete med skyddsorganisationen. Arbetet fortsätter, och vi kämpar för ett bättre schema för oss alla. Vi kan redan nu meddela att det har arbetats fram en komprimerad F53:a grupp, likt Åkstation Sverige […]

Read More Snart lämnar vi T23 och beger oss in på T24, där nya gruppval väntar.
november 10, 2023

Nominera till Klubb SJ Trafiks styrelse

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen? Den 26 oktober 2023 är det dags för extra årsmöte för Seko Klubb SJ Trafik efter att vakans till både ordförande- och ledamotspost uppstått. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag i klubbens styrelse. Dessförinnan kan medlemmar nominera till vem man vill […]

Read More Nominera till Klubb SJ Trafiks styrelse
september 21, 2023

Nominera till Seko Sektion Åkandes styrelse

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen? Den 10 oktober 2023 är det dags för extra årsmöte för Seko Sektion Åkande eftersom vakanser efter ordförande såväl som ledamot har uppstått. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag i sektionens styrelse. Dessförinnan kan Seko-anslutna medlemmar i sektionen som är ombord- […]

Read More Nominera till Seko Sektion Åkandes styrelse
september 21, 2023

Medlemsdag på Gröna Lund 2023

Seko Klubb SJ Trafiks yrkesverksamma sektionsmedlemmar i Administratörer, Försäljning, Åkande & VÄTE samt medlemmar tillhörande Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund välkomnas till traditionsenlig medlemsdag på Gröna Lund med 5-kamp och karusellåkning. Även i år bjuder båda klubbarna nämnda medlemmar på fri entré, fria karusellåk och 5-kampshäfte! Det gäller onsdagen den 16 augusti eller onsdagen den 23 […]

Read More Medlemsdag på Gröna Lund 2023

Svar på förbundsstyrelsens text

2023-07-03 Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar! Vi vill kort förmedla till er i förbundsstyrelsen att svaret i den långa textmassa som tillsändes 20 klubbar inom Seko Spårtrafik inte är tillfredställande. Sedan överenskommelsen inom spårtrafikområdet slöts har ni inte rätat ut några frågetecken, varken i nämnda textmassa eller på det avtalsmöte som hölls den 20:e juni. […]

Read More Svar på förbundsstyrelsens text

Nya löner 2023 klara!

Seko Förhandlingsorganisation SJ, Seko SJ, informerar 2023-06-28 om följande: Avtals- och löneförhandlingar SJ 2023 Det centrala avtalet mellan Seko och Almega är nu klart och påtecknat. Det innebär att löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2023 blir nästa steg i årets avtalsrörelse. Tidsplanen för förhandlingarna har förändrats under den […]

Read More Nya löner 2023 klara!
juni 28, 2023