Nominera till styrelsen i Seko Sektion Åkande

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen? Den 14 februari 2023 är det dags för årsmöte för Seko Sektion Åkande. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag i Seko Sektion Åkandes styrelse. Dessförinnan kan man nominera (d.v.s. föreslå namn till vem man vill se i styrelsen). Uppdrag som ska […]

Read More Nominera till styrelsen i Seko Sektion Åkande
januari 16, 2023

Julbord 2022

ITALIENSKT JULBORD Härligt juldekorerad lyser fina Restaurang Trattorian upp Norr Mälarstrand. En scen där glada gäster, god mat, smaker, dofter, musik och en fantastisk miljö skapar en förväntan för deras traditionella italienska julbord. De lovar dig en gastronomisk resa genom Italien och dess kulinariska regioner. Tiden går fort och snart är det jul! Även i […]

Read More Julbord 2022
november 15, 2022

Pengar tillbaka

Bästa medlem, vi i Seko Sektion Åkande vill med denna information uppmärksamma att om du blivit medlem i SEKO 2022 och varit medlem i 6 månader eller mer så får du tillbaka avgiften på 300:- som du totalt betalat under ditt första halvår som medlem till Seko Klubb SJ Trafik.   Om du är en […]

Read More Pengar tillbaka
oktober 20, 2022

Okt’22: Ordförande har ordet

Nu är hösten här. Inte bara meteorologisk, utan även politiskt. Och efter det kommer en vinter. Utfallet i riksdagsvalets påvisar flera intressanta saker som manar till eftertanke. En rådande politik som ligger i linje med våra medlemmars intressen är ingen självklarhet. Långt ifrån. Nu pågår som bäst de politiska förhandlingarna för att forma en regering. […]

Read More Okt’22: Ordförande har ordet
oktober 7, 2022

Avstämningsövertid

Vid ett möte med planeringen och dess chef, fick vi på Seko information om att medarbetare kan tack nej till avstämningsövertid. Detta innebär att du som arbetstagare kan skicka ett mail till planeringen och säga nej tack till denna övertid och de lägger då inte ut denna tid. Det betyder att du som arbetstagare inte […]

Read More Avstämningsövertid
oktober 6, 2022

Gångtid vid rast

På förekommen anledning har vi i Seko Sektion Åkande fått höra att OPSL bl.a inte plussar på gångtid vid rast när det uppstår en försening. Så är självklart inte fallet. Gångtiden är skild från rasten, det vill säga att rasten börjar när du lämnat tåget och har tagit dig till rastlokalen. Det är viktigt att […]

Read More Gångtid vid rast
oktober 6, 2022

När man börjar tiden ticka vid jour

Jour Jour definieras enligt SPÅRA SJ som tid då arbetstagaren på tjänstgöringsfri tid är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen eller annan anvisad plats utom bostaden för att när behov uppkommer utföra arbete. ​​Under jour har man fullt tillgodoräknad arbetstid. Enligt Arbetstidslagen får jourtid per arbetstagare tas ut med högst 48 timmar under […]

Read More När man börjar tiden ticka vid jour
oktober 6, 2022

Information om granskning av turer

Information om den granskning av turer som gjorts sedan vi fått möjlighet att göra detta. Det är numer en komplicerad historia som sker i sent läge, varför det blir svårt att få ändringar. För schemat har redan lagts ut på personal. Dock har vi fortsatt att påtala de felaktigheter som vi sätt och de är […]

Read More Information om granskning av turer
september 9, 2022

Inskickade frågor och övrig information

Sekos frågor centralt, inskickade för svar från SJ på Division Trafik och Service, enhet Service skyddskommitté den 13 sepetember: Utvärdering sommaren (trafikutbud, personaltillgång, inställda tåg och dess orsak) Personalprognos resten av året (personaltillgång med hänsyn tagen till allt arbete som utförts i sommar med extra ersättningar samt de som väljer att sluta på SJ osv […]

Read More Inskickade frågor och övrig information
september 4, 2022

Ärende angående turer vid trafikstörning

Inrapporterad arbetsmiljöärende Det har förekommit flera trafikstörningar under sommaren som sträckt sig över ett flertal dagar. De turer som ritats om har överstigit tolv timmar med råge. Detta är acceptabelt i oplanerat läge under innevarande dag. Vi anser dock att turer dagarna efter, ska följa avtalet. Svar från Trafikledning Kontorschef Jessica Catrini: Det stämmer att […]

Read More Ärende angående turer vid trafikstörning
september 4, 2022