Stoppas kaoset #4

Senaste nytt från Seko SJ: Seko SJs förslag på åtgärder för en bättre schemaplanering som tidigare överlämnats till SJ utgör grunden i den handlings-plan som SJ nu har presenterat. Personalplaneringen för åkandepersonal har under lång till befunnit sig på ett sluttande plan och har nu schemamässigt fullständigt rasat ihop. Seko SJs arbete med att medlemmarna […]

Read More Stoppas kaoset #4
september 18, 2020

Stoppa kaoset nr3

Seko-klubbarnas samordningsorgan, Seko SJ, rapporterar följande: “Seko har nu lagt fram konkreta förslag till SJ på hur våra medlemmar ska ges möjlighet att börja att kunna planera sina liv. Möjligheten till att kunna få kontroll av sin fritid har varit ett återkommande tema på samtliga möten som Seko har anordnat med klubbföreträdare. Klubbföreträdarna vittnar om […]

Read More Stoppa kaoset nr3
september 10, 2020

Vill du bli förtroendevald?

En styrelseledamot har valt att lämna sin plats i styrelsen för Seko Klubb SJ Trafik. Detta vakanta uppdrag som styrelseledamot ska därför tillsättas genom fyllnadsval med någon medlem som är intresserad. Uppdraget tillsätts i första hand av intresserad medlem från Sektion Försäljning (d.v.s. resebutiks- eller loungepersonal, Division Marknad & Försäljning) eftersom uppdraget i grunden är […]

Read More Vill du bli förtroendevald?
september 6, 2020

Kaotisk schemaläggning nr 2

  Styrelsen i Seko Sektion Åkande informerar om det senaste som tagits upp i ett möte med Seko SJ och SJ AB. Som vi tidigare har informerat är schemaläggningen minst sagt kaotisk, där medlemmar inte kan planera sin fritid/sina liv. Det är fortfarande viktigt att vi rapporterar tuffa turer eller att ni hör av er […]

Read More Kaotisk schemaläggning nr 2
augusti 31, 2020

Kaotisk schemaläggning

Styrelsen i Seko Sektion Åkande är medvetna om att det finns mycket frustration med nuvarande schemaläggning och turer. Vi både hör och förstår den frustration som vi alla som befinner oss ute i verksamheten känner av. I samband att covid19-pandemin utbröt och att korttidsarbetet infördes i början av april och att alla övergick till att […]

Read More Kaotisk schemaläggning
augusti 25, 2020

STOPPA KAOSET!

Nu får det vara nog, Sekos medlemmar på SJ måste återigen få en möjlighet att planera sitt liv. Många av Sekos medlemmar har under våren levt med att mer eller mindre arbeta på ett schema som delgivits dag för dag. Något som det har funnits en acceptans för i situationen med Corona pandemi och alla […]

Read More STOPPA KAOSET!
augusti 24, 2020

Avsteg delgivning av tjänst upphör

Avsteg delgivning av tjänst upphör för SJ Division Trafik & Service Avtalet om vissa avsteg i Spåra SJ när det gäller delgivning av tjänst för åkande personal upphör från och med den 1 juli. Ytterligare ett steg mot en normalisering i verksamheten sker den 1 juli då det tidsbegränsade avtal som gällt sedan den 23 […]

Read More Avsteg delgivning av tjänst upphör
juni 17, 2020

Seko SJ har beslutat att säga nej…

Seko SJ har beslutat att säga nej till nuvarande förslag på avtal om ny schemaplaneringsmodell (IVU). Klubbarna inom Seko SJ har idag på möte beslutat att följa styrelsens förslag om att meddela SJ att vi inte är beredda att ingå ett avtal om ny schema-planeringsmodell (IVU) i det skick som nu föreligger. En schemaarbetsgrupp inom […]

Read More Seko SJ har beslutat att säga nej…
juni 11, 2020

Nej för tredje gången till Rapid-förslag!

Arbetsgivaren kommer att införa sitt nya schemaplaneringsverktyg, Rapid. Arbetet med att sjösätta detta har pågått i ungefär 5-6 år, men det är i slutet av denna tid som Seko SJ (Seko-klubbarnas samordningsorgan på SJ) har varit involverad i dialogen med arbetsgivaren. En schemagrupp, bestående av representanter från klubbarna, har dessutom tillsatts och har fungerat som […]

Read More Nej för tredje gången till Rapid-förslag!
juni 10, 2020

Digitalt medlemsmöte om Rapid

Arbetsgivaren har med kort framförhållning skickat ut ett tredje (och sista?) avtalsförslag med anledning av införandet av SJs nya schemaplaneringsverktyg, IVU/Rapid. Detta har arbetsgivaren gjort eftersom förhandlingsdatum sannolikt har bestämts med de företagsfackliga förhandlingsparterna. Därför kallar nu Seko Sektion Åkande till digitala medlemsmöte som äger rum den 9 juni. Sekos företagsfackliga förhandlingspart, Seko SJ, har […]

Read More Digitalt medlemsmöte om Rapid
juni 5, 2020