Sammanställning Årsmöte

Här kommer en resume av årsmötet 

 

Info från Sektion Åkande om årsmötet och styrelsen konstituering

Den 21 februari hölls Sektion Åkandes årsmöte för 2024. Som ordförande för mötet hade avgående styrelse sedvanligt bjudit in Lars Ohly, fd Tågmästare och fackligt förtroendevald på SJ, att sitta som årsmötesordförande. Som årsmötessekreterare bjöd vi in Johanna Hedberg, lokförare och sekreterare i vår systerklubb Lokförarna Stockholm/Hagalund. Under årsmötet hölls en tyst minut för avlidna medlemmar och därefter gick vi igenom och diskuterade verksamhetsberättelsen för 2023 (som finns publicerad på vår hemsida). Även verksamhetsinriktningen för år 2024 fastställdes och därefter valdes Robin Andersson, Eva Nilsson och Pernilla Holmgren om för att sitta som ledamöter i ytterligare två år. Lars Ohly passade på att berätta om Verdandis verksamhet som han för tillfället jobbar med och avslutningsvis så tackades Elias Cataño, sektionens tidigare ordförande som slutat sin tjänst på SJ, av. Då Thomas Zettergården inte kunde närvara på mötet tackades han av vid ett annat tillfälle. Efter mötet gick årsmötesdeltagarna gemensamt ut för att äta middag tillsammans.

Efter årsmötet har styrelsen konstituerat sig och behåller samma ansvarsområden som de innehaft sedan den 17 november 2023, nämligen:

Ordförande och förhandlingsansvarig: Jonathan Lagnebjörk

Vice ordförande: Anneli Bäcklund (Även ansvarig för frågor rörande osäkra anställningar såsom timanställning etc.)

Sekreterare och Assisterande medlemsmötesansvarig: Pernilla Holmgren

Turlist- och Schemaombud: Eva Nilsson

Informationsansvarig och vice sekreterare: Anas Deneche

Informationsansvarig och värvningsansvarig: Robin Andersson

Medlems(mötes)ansvarig och ersättande turlisteombud: Willian Batres (Har även ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor i styrelsen som skyddsombud.)

Alla i styrelsen kan antingen nås via deras SJ mail och telefonnummer eller att du som medlem mailar till medlem.akande(a)klubbsjtrafik.se

 

Verksamhetsberättelsen kan läsas här:

https://klubbsjtrafik.se/wp-content/uploads/2024/02/Sektion-akande-verksamhetsberattelse-for-2023.doc

 

mars 12, 2024