Pengar tillbaka

Bästa medlem, vi i Seko Sektion Åkande vill med denna information uppmärksamma att om du blivit medlem i SEKO 2022 och varit medlem i 6 månader eller mer så får du tillbaka avgiften på 300:- som du totalt betalat under ditt första halvår som medlem till Seko Klubb SJ Trafik.   Om du är en […]

Read More Pengar tillbaka
oktober 20, 2022

Avstämningsövertid

Vid ett möte med planeringen och dess chef, fick vi på Seko information om att medarbetare kan tack nej till avstämningsövertid. Detta innebär att du som arbetstagare kan skicka ett mail till planeringen och säga nej tack till denna övertid och de lägger då inte ut denna tid. Det betyder att du som arbetstagare inte […]

Read More Avstämningsövertid
oktober 6, 2022

Gångtid vid rast

På förekommen anledning har vi i Seko Sektion Åkande fått höra att OPSL bl.a inte plussar på gångtid vid rast när det uppstår en försening. Så är självklart inte fallet. Gångtiden är skild från rasten, det vill säga att rasten börjar när du lämnat tåget och har tagit dig till rastlokalen. Det är viktigt att […]

Read More Gångtid vid rast
oktober 6, 2022

När man börjar tiden ticka vid jour

Jour Jour definieras enligt SPÅRA SJ som tid då arbetstagaren på tjänstgöringsfri tid är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen eller annan anvisad plats utom bostaden för att när behov uppkommer utföra arbete. ​​Under jour har man fullt tillgodoräknad arbetstid. Enligt Arbetstidslagen får jourtid per arbetstagare tas ut med högst 48 timmar under […]

Read More När man börjar tiden ticka vid jour
oktober 6, 2022

Ärende angående turer vid trafikstörning

Inrapporterad arbetsmiljöärende Det har förekommit flera trafikstörningar under sommaren som sträckt sig över ett flertal dagar. De turer som ritats om har överstigit tolv timmar med råge. Detta är acceptabelt i oplanerat läge under innevarande dag. Vi anser dock att turer dagarna efter, ska följa avtalet. Svar från Trafikledning Kontorschef Jessica Catrini: Det stämmer att […]

Read More Ärende angående turer vid trafikstörning
september 4, 2022

Seko säger nej till SJ Hej 2.0

Seko säger nej till SJ införande av SJ Hej 2.0. Återigen väljer SJ enhet Service att införa nya arbetsrutiner och arbetsuppgifter ombord på tågen utan att ta hänsyn till fack eller skyddsorganisationen invändningar. Vi vet redan nu att det är en hög efterfrågan på att resa med SJ på tågen i sommar. Att under rådande […]

Read More Seko säger nej till SJ Hej 2.0
juni 2, 2022

Seko Medlemsvecka

Seko Medlemsvecka Måndag 25 april började Seko Medlemsvecka. Just nu fokuserar vi på att jobba rätt, vilket innebär; Vi jobbar inte på vår rast Vi arbetar inte på vår fritid Arbetsmoment inleds på utsatt tid Arbetsmoment tar den tid det tar Arbetsmoment tar längre tid om problem tillstöter   Följande aktiviteter genomförs denna vecka: 26 […]

Read More Seko Medlemsvecka
april 26, 2022

Seko driver på för en återgång till ett hållbart schema

  Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) informerar 2022-02-04 om följande: Seko och SJ fortsätter med avstämningsmöten varje vecka. Seko lyfter hela tiden fram våra medlemmars frågeställningar samt kommer med förslag på konstruktiva lösningar. Kunskapen om den egna verksamheten är lokal och Sekos arbetssätt med lokala turlistombud som kan sin verksamhet bäst, ska ges möjlighet till […]

Read More Seko driver på för en återgång till ett hållbart schema
februari 4, 2022

Enkät gällande schemaläggning

Seko SJ schemagrupp har tagit fram förslaget till enkät med syfte att få fram ett brett underlag som ska mynna ut i konkreta förbättringsförslag för Sekos medlemmar. Fokus på enkäten är dagens schemamodell och hur den kan utvecklas för att bli så bra som möjligt för Sekos medlemmar. Enkäten kommer att skickas ut av SJ […]

Read More Enkät gällande schemaläggning
maj 7, 2021

Avtalsnytt Mälartåg #5

Sekos stora avtalsdelegation kring förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Mälardalstrafiken avrapporterar 2021-05-07 följande: Som vi informerat om i tidigare avtalsnytt har MTR Mälartåg, den 26 april, pausat förhandlingarna. Seko har avvaktat återkoppling men inte fått någon. Detta gör att vi kommer att ta hjälp av centrala parter för att komma vidare i förhandlingarna. Seko […]

Read More Avtalsnytt Mälartåg #5