Ärende angående turer vid trafikstörning

Inrapporterad arbetsmiljöärende Det har förekommit flera trafikstörningar under sommaren som sträckt sig över ett flertal dagar. De turer som ritats om har överstigit tolv timmar med råge. Detta är acceptabelt i oplanerat läge under innevarande dag. Vi anser dock att turer dagarna efter, ska följa avtalet. Svar från Trafikledning Kontorschef Jessica Catrini: Det stämmer att […]

Read More Ärende angående turer vid trafikstörning
september 4, 2022

Seko säger nej till SJ Hej 2.0

Seko säger nej till SJ införande av SJ Hej 2.0. Återigen väljer SJ enhet Service att införa nya arbetsrutiner och arbetsuppgifter ombord på tågen utan att ta hänsyn till fack eller skyddsorganisationen invändningar. Vi vet redan nu att det är en hög efterfrågan på att resa med SJ på tågen i sommar. Att under rådande […]

Read More Seko säger nej till SJ Hej 2.0
juni 2, 2022

Seko Medlemsvecka

Seko Medlemsvecka Måndag 25 april började Seko Medlemsvecka. Just nu fokuserar vi på att jobba rätt, vilket innebär; Vi jobbar inte på vår rast Vi arbetar inte på vår fritid Arbetsmoment inleds på utsatt tid Arbetsmoment tar den tid det tar Arbetsmoment tar längre tid om problem tillstöter   Följande aktiviteter genomförs denna vecka: 26 […]

Read More Seko Medlemsvecka
april 26, 2022

Seko driver på för en återgång till ett hållbart schema

  Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) informerar 2022-02-04 om följande: Seko och SJ fortsätter med avstämningsmöten varje vecka. Seko lyfter hela tiden fram våra medlemmars frågeställningar samt kommer med förslag på konstruktiva lösningar. Kunskapen om den egna verksamheten är lokal och Sekos arbetssätt med lokala turlistombud som kan sin verksamhet bäst, ska ges möjlighet till […]

Read More Seko driver på för en återgång till ett hållbart schema
februari 4, 2022

Enkät gällande schemaläggning

Seko SJ schemagrupp har tagit fram förslaget till enkät med syfte att få fram ett brett underlag som ska mynna ut i konkreta förbättringsförslag för Sekos medlemmar. Fokus på enkäten är dagens schemamodell och hur den kan utvecklas för att bli så bra som möjligt för Sekos medlemmar. Enkäten kommer att skickas ut av SJ […]

Read More Enkät gällande schemaläggning
maj 7, 2021

Avtalsnytt Mälartåg #5

Sekos stora avtalsdelegation kring förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Mälardalstrafiken avrapporterar 2021-05-07 följande: Som vi informerat om i tidigare avtalsnytt har MTR Mälartåg, den 26 april, pausat förhandlingarna. Seko har avvaktat återkoppling men inte fått någon. Detta gör att vi kommer att ta hjälp av centrala parter för att komma vidare i förhandlingarna. Seko […]

Read More Avtalsnytt Mälartåg #5

SJ-erbjudande om verksamhetsövergång #2

  Efter att SJ:s informationsmöten angående övergången till Mälartåg har dragit igång har ett antal frågor inkommit från våra medlemmar. Flera medlemmar har bland annat undrat om Seko SJ står bakom SJ:s sätt att hantera denna situation och de urvalskriterier som SJ presenterat på mötena. Svaret på detta är nej! SJ erbjudande Verksamhetsövergång i Mälardalen […]

Read More SJ-erbjudande om verksamhetsövergång #2
maj 4, 2021

SJ schemaläggning T21 nr2

Seko har beslutat att säga nej till SJs slutbud till avtal rörande schemaläggning T21. Förslaget till avtal från SJ saknar de viktiga uppsidor för våra medlemmar som Seko fört fram till SJ för att ingå ett avtal som avviker från Spåra SJ när det gäller förläggning av arbetstid för åkande personal under T21. Seko har […]

Read More SJ schemaläggning T21 nr2
november 27, 2020

Sektion Åkande info 201118

  Hej! Som vi alla vet så har det inte kommit några turförteckningar förrän november. Denna gicks igenom och synpunkter skickades in. Tyvärr hade SJ ingen möjlighet att justera annat än ett fåtal av de fel vi påpekade. Sen konstrueras och ändras turer kontinuerligt över tid vilket försvårar arbetet ytterligare då vi aldrig ser dessa. […]

Read More Sektion Åkande info 201118
november 18, 2020

Reserv i hemmet

Under en tid p.g.a Covid 19 pandemin har vi möjlighet att ha reserv i hemmet om vi kan ta oss in till jobbet/basen på 30 minuter På förekommen anledning har vi fått rapport om att detta inte efterlevs. Där OPSL har lagt ut tur och ringt i sent läge, utan att säkerhetsställa vart arbetstagaren befinner […]

Read More Reserv i hemmet
november 13, 2020