Seko Medlemsvecka

Seko Medlemsvecka Måndag 25 april började Seko Medlemsvecka. Just nu fokuserar vi på att jobba rätt, vilket innebär; Vi jobbar inte på vår rast Vi arbetar inte på vår fritid Arbetsmoment inleds på utsatt tid Arbetsmoment tar den tid det tar Arbetsmoment tar längre tid om problem tillstöter   Följande aktiviteter genomförs denna vecka: 26 […]

Read More Seko Medlemsvecka
april 26, 2022

Seko driver på för en återgång till ett hållbart schema

  Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) informerar 2022-02-04 om följande: Seko och SJ fortsätter med avstämningsmöten varje vecka. Seko lyfter hela tiden fram våra medlemmars frågeställningar samt kommer med förslag på konstruktiva lösningar. Kunskapen om den egna verksamheten är lokal och Sekos arbetssätt med lokala turlistombud som kan sin verksamhet bäst, ska ges möjlighet till […]

Read More Seko driver på för en återgång till ett hållbart schema
februari 4, 2022

Enkät gällande schemaläggning

Seko SJ schemagrupp har tagit fram förslaget till enkät med syfte att få fram ett brett underlag som ska mynna ut i konkreta förbättringsförslag för Sekos medlemmar. Fokus på enkäten är dagens schemamodell och hur den kan utvecklas för att bli så bra som möjligt för Sekos medlemmar. Enkäten kommer att skickas ut av SJ […]

Read More Enkät gällande schemaläggning
maj 7, 2021

Avtalsnytt Mälartåg #5

Sekos stora avtalsdelegation kring förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Mälardalstrafiken avrapporterar 2021-05-07 följande: Som vi informerat om i tidigare avtalsnytt har MTR Mälartåg, den 26 april, pausat förhandlingarna. Seko har avvaktat återkoppling men inte fått någon. Detta gör att vi kommer att ta hjälp av centrala parter för att komma vidare i förhandlingarna. Seko […]

Read More Avtalsnytt Mälartåg #5

SJ-erbjudande om verksamhetsövergång #2

  Efter att SJ:s informationsmöten angående övergången till Mälartåg har dragit igång har ett antal frågor inkommit från våra medlemmar. Flera medlemmar har bland annat undrat om Seko SJ står bakom SJ:s sätt att hantera denna situation och de urvalskriterier som SJ presenterat på mötena. Svaret på detta är nej! SJ erbjudande Verksamhetsövergång i Mälardalen […]

Read More SJ-erbjudande om verksamhetsövergång #2
maj 4, 2021

SJ schemaläggning T21 nr2

Seko har beslutat att säga nej till SJs slutbud till avtal rörande schemaläggning T21. Förslaget till avtal från SJ saknar de viktiga uppsidor för våra medlemmar som Seko fört fram till SJ för att ingå ett avtal som avviker från Spåra SJ när det gäller förläggning av arbetstid för åkande personal under T21. Seko har […]

Read More SJ schemaläggning T21 nr2
november 27, 2020

Sektion Åkande info 201118

  Hej! Som vi alla vet så har det inte kommit några turförteckningar förrän november. Denna gicks igenom och synpunkter skickades in. Tyvärr hade SJ ingen möjlighet att justera annat än ett fåtal av de fel vi påpekade. Sen konstrueras och ändras turer kontinuerligt över tid vilket försvårar arbetet ytterligare då vi aldrig ser dessa. […]

Read More Sektion Åkande info 201118
november 18, 2020

Reserv i hemmet

Under en tid p.g.a Covid 19 pandemin har vi möjlighet att ha reserv i hemmet om vi kan ta oss in till jobbet/basen på 30 minuter På förekommen anledning har vi fått rapport om att detta inte efterlevs. Där OPSL har lagt ut tur och ringt i sent läge, utan att säkerhetsställa vart arbetstagaren befinner […]

Read More Reserv i hemmet
november 13, 2020

Seko begär extra skyddskommitté enhet Service

Seko SJ har skrivit till SJ och begärt att skyddskommittén för enhet Service skyndsamt ska ha ett extra möte för att diskutera ett antal aktuella frågeställningar kopplade till Covid19-pandemin.   Många medlemmar har under den senaste tiden hört av sig till oss och uttryckt stor oro över nuvarande situation på tågen med anledning av pågående […]

Read More Seko begär extra skyddskommitté enhet Service
november 5, 2020

…och vinnaren är…

Vinnaren av tipsrundan 1/10 blev ingen mindre än Anders Haern. Som blir belönad med ett presentkort från Filmstaden. Stort Grattis! Tack alla ni som besökte oss idag! Här kommer de rätta svaren: 1.”När nationaldagen infaller på helg, lör- eller söndag, tillförs en dag till dagkontot. Vilka omfattas av detta? Svar: (2) Alla på företaget, även […]

Read More …och vinnaren är…
oktober 1, 2020