Spåra SJ-utbildning 26-27 okt

Undrar du över vilka konkreta rättigheter du har på arbetsplatsen och vad chefen får och inte får göra? Sekos kollektivavtalsutbildning riktar sig till alla SJ-anställda Seko-medlemmar i Hagalund/Stockholm som inte har gått sådan utbildning de senaste 5 åren. FÅR JAG LEDIGT FÖR ATT GÅ UTBILDNINGEN? − Ja! Enligt lag har du rätt till ledighet för […]

Read More Spåra SJ-utbildning 26-27 okt
oktober 26, 2022

Intro-utbildning 13 sept

Utbildningen är för alla SJ-anställda i Hagalund/Stockholm som aldrig tidigare gått en Seko-utbildning. Du behöver inte ens vara medlem i Seko eller ens ha schemalagt arbete under dagen! Seko bjuder deltagare på skattefri ersättning. Utbildningen bedrivs ev. digitalt. För utbildning som bedrivs på plats bjuder Seko också på gratis lunch och fika där det är […]

Read More Intro-utbildning 13 sept
september 13, 2022

Etiketter:

Information om granskning av turer

Information om den granskning av turer som gjorts sedan vi fått möjlighet att göra detta. Det är numer en komplicerad historia som sker i sent läge, varför det blir svårt att få ändringar. För schemat har redan lagts ut på personal. Dock har vi fortsatt att påtala de felaktigheter som vi sätt och de är […]

Read More Information om granskning av turer
september 9, 2022

Inskickade frågor och övrig information

Sekos frågor centralt, inskickade för svar från SJ på Division Trafik och Service, enhet Service skyddskommitté den 13 sepetember: Utvärdering sommaren (trafikutbud, personaltillgång, inställda tåg och dess orsak) Personalprognos resten av året (personaltillgång med hänsyn tagen till allt arbete som utförts i sommar med extra ersättningar samt de som väljer att sluta på SJ osv […]

Read More Inskickade frågor och övrig information
september 4, 2022

Ärende angående turer vid trafikstörning

Inrapporterad arbetsmiljöärende Det har förekommit flera trafikstörningar under sommaren som sträckt sig över ett flertal dagar. De turer som ritats om har överstigit tolv timmar med råge. Detta är acceptabelt i oplanerat läge under innevarande dag. Vi anser dock att turer dagarna efter, ska följa avtalet. Svar från Trafikledning Kontorschef Jessica Catrini: Det stämmer att […]

Read More Ärende angående turer vid trafikstörning
september 4, 2022

Ärende angående kraschen i IVU/EP

Inrapporterad arbetsmiljöärende I juli kraschade IVU och det gick inte att se sin tjänstgöring mer än två dagar i taget via Trappen/Xpider. Vi föreslår att SJ betalar ut tidsförskjutningstillägg till de på basgrupp under perioden. Svar från SJ: Detta är ingen lokal fråga. Denna eskaleras därför till Divisionens skyddskommitté den 13 september.  Sedan idrifttagandet av […]

Read More Ärende angående kraschen i IVU/EP
september 4, 2022

Ärende angående utlånad personal

Inrapporterade arbetsmiljöärenden   Vi har ett större antal tågvärdar som är utlånade till andra avdelningar. De har under sommaren varit ute och arbetat på tågen för att bibehålla sin kompetens. Seko anser att man under utlåning kvarstår på den avdelning som man är utlånad till. Vill man utföra extra arbete bör det göras på den […]

Read More Ärende angående utlånad personal
september 4, 2022

Medlemsdag på Gröna Lund 25 aug

Seko Klubb SJ Trafiks yrkesverksamma sektionsmedlemmar i Administratörer, Försäljning, Åkande & VÄTE samt medlemmar tillhörande Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund välkomnas till traditionsenlig medlemsdag på Gröna Lund med 5-kamp och karusellåkning. Även i år bjuder båda klubbarna nämnda medlemmar på entré, fria karusellåk och 5-kampshäfte! Det gäller tisdagen den 16 augusti eller torsdagen den 25 augusti. […]

Read More Medlemsdag på Gröna Lund 25 aug
augusti 25, 2022

Medlemsdag på Gröna Lund 16 aug

Seko Klubb SJ Trafiks yrkesverksamma sektionsmedlemmar i Administratörer, Försäljning, Åkande & VÄTE samt medlemmar tillhörande Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund välkomnas till traditionsenlig medlemsdag på Gröna Lund med 5-kamp och karusellåkning. Även i år bjuder båda klubbarna nämnda medlemmar på entré, fria karusellåk och 5-kampshäfte! Det gäller tisdagen den 16 augusti eller torsdagen den 25 augusti. […]

Read More Medlemsdag på Gröna Lund 16 aug
augusti 16, 2022

Avtalsyrkande

Har du förslag på vad som kan bli bättre i vårt kollektivavtal? Då vill vi gärna veta vad det är! Sektionsmedlemmar i Seko Klubb SJ Trafik är välkomna att genom nedanstående webbformulär skicka in avtalsyrkande (avtalsförslag) till spårtrafikens centrala kollektivavtal (som du hittar här) och/eller lokalt kollektivavtal på SJ AB (som du hittar här). Ev. […]

Read More Avtalsyrkande
augusti 12, 2022