Spåra SJ-utbildning 18-19 maj

Utbildningen är för alla SJ-anställda Seko-medlemmar i Hagalund/Stockholm som inte har gått sådan utbildning de senaste 5 åren. Seko bjuder deltagare på skattefri ersättning. Utbildningen bedrivs ev. digitalt. För utbildning som bedrivs på plats bjuder Seko också på gratis lunch och fika där det då är ett begränsat antal utbildningsplatser p.g.a. pandemin. VAD HANDLAR UTBILDNINGEN […]

Read More Spåra SJ-utbildning 18-19 maj
maj 18, 2021

Intro-utbildning 22 april

Utbildningen är för alla SJ-anställda i Hagalund/Stockholm som aldrig tidigare gått en Seko-utbildning. Du behöver inte ens vara medlem i Seko eller ens ha schemalagt arbete under dagen! Seko bjuder deltagare på skattefri ersättning. Utbildningen bedrivs ev. digitalt. För utbildning som bedrivs på plats bjuder Seko också på gratis lunch och fika där det då […]

Read More Intro-utbildning 22 april
april 22, 2021

Aktuellt i skyddskommittén

Information till Sekos medlemmar vad gäller de frågor som Seko Sektion Åkande och skyddsombud har aktualiserat i lokal skyddskommitté vid Stockholm C. Klubbensektionens deltagare är Helena Henriksdotter för Seko och Elias Cataño som skyddsombud. Innehåll i denna info (kan laddas ner som pdf här och skrivas ut): (rubrikerna är klickbara) HSO tipsar om anmälan vid […]

Read More Aktuellt i skyddskommittén
april 12, 2021

Etiketter:

Avtalsinformation

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020. Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 är nu fullt ut igång. Seko har äntligen fått underlag och ett första bud från SJ när det gäller förslag på nya Befattningslöner. Ett bud som Seko idag har lagt ett motbud på, vilket SJ idag har […]

Read More Avtalsinformation
april 7, 2021

Avtalsnytt Mälartåg #3

Idag har vi återigen haft möte med MTR Mälartåg för fortsatta diskussioner i syfte att ta fram ett nytt kollektivavtal för Mälartrafiken. Vi har under veckans somgått inväntat en återkoppling från MTR Mälartåg på de avtalsvärden som vi från Seko har identifierat och påtalat att vi behöver diskutera. Vår mening är att förhandlingarna borde koncentreras […]

Read More Avtalsnytt Mälartåg #3
mars 30, 2021

Etiketter:

Nominera till klubbstyrelsen

Nominera till styrelsen i Seko Klubb SJ Trafik Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen? Den 10 mars 2021 var det dags för årsmöte i Seko Klubb SJ Trafik. Tyvärr fick vi lämna en post vakant på grund av förändringen på Resebutiken. Vi kommer därför att hålla fyllnadsval av en ordinarie ledamot […]

Read More Nominera till klubbstyrelsen
mars 25, 2021

Åkande-info 210324

Hej! Vi fick turförteckningen för april dagen efter att månadslistan publicerades. Vi hinner alltså inte ha en kommunikation med turlistekonstruktörerna innan man publicerar månaden som turförteckningen avser. Dessutom saknas datum på turerna så att man inte vet när de går… Här kommer Sekos synpunkter Cst turförteckning april 2021 [se “Anm” nedan]. Svar från SJ är […]

Read More Åkande-info 210324
mars 24, 2021

Avtalsnytt Målartåg #2

Sekos stora avtalsdelegation kring förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Mälardalstrafiken avrapporterar 2021-03-19 följande: Idag har Seko träffat MTR Mälartåg för fortsatta förhandlingar om nytt kollektivavtal för Mälartågstrafiken. MTR Mälartåg har delvis gett oss svar på våra frågor: De planerar för en bemanning om 200 st. tågvärdar med säkerhetstjänst på heltid samt 200 st. lokförare […]

Read More Avtalsnytt Målartåg #2
mars 19, 2021

Spåra SJ-utbildning 17-18 mars

Utbildningen är för alla SJ-anställda Seko-medlemmar i Hagalund/Stockholm som inte har gått sådan utbildning de senaste 5 åren. Seko bjuder på gratis lunch, fika och skattefri ersättning. Utbildningen är anpassad utifrån pandemin. VAD HANDLAR UTBILDNINGEN OM? SJ utmanar alltmer våra mest grundläggande rättigheter på jobbet. Arbetstidsregler, viloregler m.m. måste vi nu ständigt försvara. Det måste […]

Read More Spåra SJ-utbildning 17-18 mars
mars 17, 2021

Avtalsnytt Mälartåg #1

Sekos stora avtalsdelegation kring förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Mälardalstrafiken avrapporterar följande: Seko har nu startat arbetet med att ta fram ett nytt kollektivavtal med MTR Mälartåg. Måndag och fredag v. 10 hade vi inledande möten, där vi från Seko förväntade oss svar på våra frågor kring bemanning, huruvida ombordpersonalen ska inneha säkerhetstjänst eller […]

Read More Avtalsnytt Mälartåg #1
mars 13, 2021

Etiketter: