Intro-utbildning 22 april

Utbildningen är för alla SJ-anställda i Hagalund/Stockholm som aldrig tidigare gått en Seko-utbildning. Du behöver inte ens vara medlem i Seko eller ens ha schemalagt arbete under dagen! Seko bjuder deltagare på skattefri ersättning. För utbildning som bedrivs på plats bjuder Seko också på gratis lunch och fika där det då är ett begränsat antal […]

Read More Intro-utbildning 22 april
april 22, 2021

Spåra SJ-utbildning 17-18 mars

Utbildningen är för alla SJ-anställda Seko-medlemmar i Hagalund/Stockholm som inte har gått sådan utbildning de senaste 5 åren. Seko bjuder på gratis lunch, fika och skattefri ersättning. Utbildningen är anpassad utifrån pandemin. VAD HANDLAR UTBILDNINGEN OM? SJ utmanar alltmer våra mest grundläggande rättigheter på jobbet. Arbetstidsregler, viloregler m.m. måste vi nu ständigt försvara. Det måste […]

Read More Spåra SJ-utbildning 17-18 mars
mars 17, 2021

Årsmöte Klubb SJ Trafik 10 mars

Seko Klubb SJ Trafik inbjuder sektionsmedlemmar i Sektion Administratörer, Försäljning, VÄTE och Åkande till klubbens årsmöte. När: Onsdagen den 10 mars, kl. 16:45 (samling kl. 16:30). Var: SJs huvudkontor på Klaraporten (“Hörsalen”, plan 10) eller digitalt via Teams. Hur: Deltagande på årsmötet ska föranmälas på webbformulär nedan. På dagordningen: – Verksamhetsberättelse 2020 (se/ladda ner pdf-fil […]

Read More Årsmöte Klubb SJ Trafik 10 mars
mars 10, 2021

Intro-utb 24 feb

Utbildningen är för alla SJ-anställda i Hagalund/Stockholm som aldrig tidigare gått en Seko-utbildning. Du behöver inte ens vara medlem i Seko eller ens ha schemalagt arbete under dagen! Seko bjuder på gratis lunch, fika och skattefri ersättning. Begränsat antal utbildningsplatser utifrån pandemin. VAD HANDLAR UTBILDNINGEN OM? Denna grundutbildning handlar bl.a. om arbetsmarknadens villkor idag och […]

Read More Intro-utb 24 feb
februari 24, 2021

Nominera till styrelsen i Seko Klubb SJ Trafik

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen? Den 10 mars 2021 är det dags för årsmöte i Seko Klubb SJ Trafik. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag inom Klubb SJ Trafik styrelse. Dessförinnan kan man nominera (d.v.s. föreslå namn till vem man vill se i styrelsen). Posterna som […]

Read More Nominera till styrelsen i Seko Klubb SJ Trafik
februari 17, 2021

Sektion Åkande årsmöte 17 feb

På dagordningen: Tyst minut för våra avlidna medlemmar. Val förtroendevalda (nominera senast 1 feb enligt tidigare info). Verksamhetsåret som har gått 2020 (ladda ner verksamhetsberättelsen här som pdf-fil, 800kB). Verksamhetsinriktning 2021. Inkomna skrivelser och motioner (skickas senast 14 feb till e-postadress: medlem.akande@klubbsjtrafik.se). Uttalanden. När? Onsdag 17 februari kl. 16:30 Var/hur? Fysiskt i lokal Paris/London på 49:an eller […]

Read More Sektion Åkande årsmöte 17 feb
februari 17, 2021

Sektion VÄTE årsmöte 17 feb

Seko Sektion Väte inbjuder sina sektionmedlemmar till årsmöte den 17 februari kl. 16:30 i Stora konferansen i Hagalund alternativt digitalt via programmet/appen “Teams”. På dagordningen: Val av 2 styrelseledamöter. Nomineringar skickas till valberedning@klubbsjtrafik.se senast 7/2. Observera att de som föreslås måste vara tillfrågade och ha tackat ja. På grund av pandemin är det viktigt att […]

Read More Sektion VÄTE årsmöte 17 feb
februari 17, 2021

Serviceledare slopas

Seko SJ rapporterar: Serviceledare, SLX, på snabbtåg tas bort den 1 april 2021 SJ AB har idag förhandlat med Seko om att ta bort Serviceledare, SLX, på snabbtågen. SJ införde 2010 efter förhandling med Seko funktionen SLX och syftet var då enligt SJ att säkerställa serviceleveransen av kundlöftet ombord på SJ snabbtåg. Förhandlingen 2010 avslutades […]

Read More Serviceledare slopas
februari 10, 2021

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Seko SJ rapporterar: Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har fortfarande formellt ännu inte startat. Innan förhandlingarna startar ska en lönekartläggning slutföras, lönepotter beräknas samt att SJ ska genomföra lönesamtal med samtliga medarbetare som har individuell lön. Preliminärt kommer förhandlingar om ny lön påbörjas under februari. Seko och […]

Read More Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020
februari 9, 2021

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Seko SJ rapporterar: Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har ännu inte formellt startat, däremot så pågår arbetet med att tillsammans med SJ bli överens om förutsättningarna för kommande förhandlingar. Den 2 februari träffades klubbarna inom Seko SJ och diskuterade förutsättningarna och prioriteringar för kommande förhandlingar utifrån att […]

Read More Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020
februari 5, 2021