Vill du bli förtroendevald?

En styrelseledamot har valt att lämna sin plats i styrelsen för Seko Klubb SJ Trafik. Detta vakanta uppdrag som styrelseledamot ska därför tillsättas genom fyllnadsval med någon medlem som är intresserad. Uppdraget tillsätts i första hand av intresserad medlem från Sektion Försäljning (d.v.s. resebutiks- eller loungepersonal, Division Marknad & Försäljning) eftersom uppdraget i grunden är avsett för Sektion Försäljning. Det vakanta ledamotsuppdraget löper fram till årsmötet i mars 2021 med ansvarsområdet Integration, mångfald och jämställdhet.

Är du intresserad eller vet du någon som är intresserad av att bli förtroendevald i Seko Klubb SJ Trafiks styrelse på detta uppdrag? Du kan i så fall nominera (föreslå namn) till uppdraget senast 20 september genom att kontakta valberedningen på nedanstående information. Vid fler än en nominerad till uppdraget sker valet genom omröstning. Den medlem som nomineras måste ha tillfrågats och tackat ja till att bli föreslagen samt bör ha en tillsvidareanställning.

Ev. omröstning sker på medlemsmöte den 1 okt med ev. rösträkning direkt efter mötet där styrelse och valberedning deltar.

Nominering (namnförslag) till uppdraget eller frågor mailas till valberedning@klubbsjtrafik.se 

Hälsar

Valberdningen

Maria Nordmark
Björn Nilsson
Willian Batres
Maria Sjöström

september 6, 2020