Val till styrelsen 30/9 & 1/10

Som Seko Klubb SJ Trafik tidigare har annonserat om så kommer den vakanta platsen i klubbstyrelsen att tillsättas genom fyllnadsval.

Klubben kommer att hålla ett medlemsmöte i depån i Hagalund den 30 september mellan kl. 11:00-13:00 och ytterligare ett medlemsmöte i personallokalerna på 49:an den 1 oktober mellan kl. 10:00-13:30. Under dessa datum/tider kommer valberedningen att finnas på plats och hålla medlemsomröstning dit du som medlem i en av klubbens sektioner har möjlighet att anonymt avlägga din röstsedel mot att du prickas av på en lista.

Observera att man som medlem endast kan avlägga en röstsedel under ett av nämnda datum/tider. Och för att en avlagd röstsedel ska vara giltig ska röstsedeln endast innehålla ett (1) st kryss i en av de två (2) st rutorna framför de valbara medlemmarna. Krysset innebär att man avlägger sin röst på den just den medlemmen. Alla röstsedlar räknas efter det sista av ovan nämnda medlemsmöte.

De personer som har anmält sitt intresse inom nomineringstiden utgång att kandidera till klubbstyrelsen och är valbara är två (2) stycken. Den ena kandidaten, som också är valberedningens förslag att väljas in i klubbstyrelsen, är medlemmen Morticia Sydell.

Den andra kandidaten är Magnus Zaar. Bägge arbetar i SJs Resebutik/Lounge på Stockholm centralstation. Den kandidat som får flest röster är också den kandidat som slutligen tar plats i klubbstyrelsen.

Medlemmar hälsas välkomna att påverka valet till klubbstyrelsen!

// Klubbstyrelsen

september 29, 2020