Kontakt / Om oss…

Seko Klubb SJ Trafik

Seko Klubb SJ Trafik samordnar det övergripande fackliga arbetet inom nedanstående sektioner för Seko-anslutna anställda inom SJ AB i Stockholm/Hagalund.

Postadress:
Seko Klubb SJ Trafik
Box 304
101 26 STOCKHOLM

E-postadress:
klubben(a)klubbsjtrafik.se

Besöksadress:
c/o SJ AB
Klarabergsviadukten 49
111 64 Stockholm

Namn
Sektion
Ansvarsområde
Period
Helena Henriksdotter
Ordförande, förhandlingsansvarig.
2018-2020
Elias Cataño
Kassör, webb, medlemsregister, fackligpolitiskt.
2017-2019
Leif “Jason” Jansson
(Sektion Åkande)
Vice ordförande.
2018-2020
Jenny Samuelson
(Seko-ombud, Sektion Administratörer)
Sekreterare.
2017-2019
Louise “Lollo” Reichenberg
(Sektion VÄTE)
Omställning, rehab.
2018-2020
Bengt “Palle” Paulsson
(Sektion VÄTE)
Försäkringar & pensioner, medlemsansvarig.
2017-2019
Pascal Tunryd
(Sektion Åkande)
Arbetsmiljö.
2018-2020
Stefan Andersson
(Sektion Administratörer)
Studier, fackligpolitiskt.
2017-2019
Marie-Louise “Mimmi” Guldbrandzén
(Seko-ombud, Sektion Försäljning)
2017-2019
Mona Svensson
(Sektion Åkande)
Integration, mångfald, jämställdhet.
2017-2019
Övriga förtroendevalda:
Niklas Elmertoft
(Sektion VÄTE)
Valberedning Sammankallande.E-post:
valberedning(a)klubbsjtrafik.se
2017-2019
Vakant
(Sektion Åkande)
Valberedning.E-post:
valberedning(a)klubbsjtrafik.se
2018-2020
Sofia Lindberg
(Sektion Åkande)
Valberedning.E-post:
valberedning(a)klubbsjtrafik.se
2018-2020
Omar Hussein
(Sektion VÄTE)
Valberedning.E-post:
valberedning(a)klubbsjtrafik.se
2017-2019
Orvar Strömqvist
(Sektion Åkande)
Fanvårdare.
2018-2020
Peter Andersson
(Sektion Åkande)
Fanvårdare.
2018-2020
Malin Johansson
Revisor.
2018-2020
Paiam “Pajje” Golrou
Revisor.
 2017-2019
Michelle Svensson
Ers. revisor.
 2018-2020
Pascal Tunryd
Sektion Åkande.
Seko-/skyddsombud.
 Dec 2020
Maria Sjöström
Sektion Åkande.
Seko-/skyddsombud.
 Jan 2020
Elias Cataño
Sektion Åkande.
Seko-/skyddsombud.
 Jan 2020
Roger Karlsson
Sektion VÄTE.
Seko-/skyddsombud.
Hans Gripenbrandt
Sektion VÄTE.
Seko-/skyddsombud.

Seko Sektion Administratörer

Seko Sektion Administratörer ansvarar för det fackliga arbetet för Seko-anslutna anställda på SJ ABs huvudkontor och SJ ABs Trafikkontor i Stockholm. För närvarande vilande.

E-postadress:
administratorer(a)klubbsjtrafik.se

Namn
Ansvarsområde
Period
Jenny Samuelson
Seko-ombud.
2017-2019
Stefan Andersson
Seko-ombud.
2017-2019

Seko Sektion Försäljning

Seko Sektion Försäljning ansvarar för det fackliga arbetet för Seko-anslutna anställda i SJ ABs resebutik/kundlounge och försäljningspersonal på huvudkontoret i Stockholm.

E-postadress:
forsaljning(a)klubbsjtrafik.se

Namn
Ansvarsområde
Period
Marie-Louise Guldbrandzén
Seko-ombud.
2017-2019

Seko Sektion Åkande

Seko Sektion Åkande ansvarar för det fackliga arbetet för Seko-ansluten kontrollgrupps- och ombordpersonal på SJ AB i Stockholm. För närvarande vilande.

E-postadress:
akande(a)klubbsjtrafik.se

Namn
Ansvarsområde
Period
Elias Cataño
Ordförande, förhandlingsansvarig.
2017-2019
Helena Henriksdotter
V.ordförande, förhandlingsansvarig.
2017-2019
Pernilla Holmgren
Sekreterare.
2018-2020
Leif “Jason” Jansson
Turlistansvarig.
2017-2019
Eva Nilsson
Ers. turlistansvarig, medlems-/ mötesansvarig.
2018-2020
Mikael Käck-Lilja
Info-ansvarig.
2018-2020
Emma Klingborg
Osäkra anställningar.
2017-2019
Malin Johansson
Anslagstavla & studier.
2018-2020

Seko Sektion VÄTE

Seko Sektion VÄTE (Växling & Terminal) ansvarar för det fackliga arbetet för Seko-ansluten depå-personal på SJ AB i Stockholm/Hagalund.

E-postadress:
vate(a)klubbsjtrafik.se

Besöksadress:
c/o SJ AB
Växlarevägen 29
170 63 SOLNA

 

Namn
Ansvarsområde
Period
Louise “Lollo” Reichenberg
Ordförande, förhandlingsansvarig.
2018-2020
Natalie Wredfors
Osäkra anställningar.
2019-2021
Bengt “Palle” Paulsson
Sekreterare.
2019-2021
Peter Klint 2018-2020
Hans Gripenbrand 2019-2020
Abdi Sheikhyosuf 2018-2020
Övriga förtroendevalda:
Omar Hussein
Seko-ombud.
2019-2021