Vill du bli förtroendevald?

Vill du bli förtroendevald?

En styrelseledamot har valt att lämna sin plats i styrelsen för Seko Sektion Åkande. Det vakanta uppdraget som styrelseledamot ska därför tillsättas genom fyllnadsval med någon medlem som är intresserad. Det är ett tvåårigt ledamotsuppdrag med ett delansvar för att hålla medlemsmöten och uppdraget tillsattes i februari i år. Uppdraget kan komma att anpassas.

Är du intresserad eller vet du någon som är intresserad av att bli förtroendevald i Seko Sektion Åkandes styrelse på detta uppdrag? Du kan i så fall nominera (föreslå namn) till uppdraget senast den 30 sept genom att kontakta valberedningen på nedanstående information. Vid fler än en nominerad till uppdraget sker valet genom omröstning. Den medlem som nomineras måste ha tillfrågats och tackat ja till att bli föreslagen samt bör ha en tillsvidareanställning.

Ev. omröstning sker på medlemsmöte den 7 okt mellan kl. 09:00 –15:00 med ev. rösträkning direkt efteråt där styrelse och valberedning deltar.

För att nominera: Kontakta Maria Sjöström, Willian Batres och/eller Sofia Lindberg personligen eller maila nomineringen till: valberedning@klubbsjtrafik.se

september 9, 2019