Fientliga agerandet från SJ fortsätter!

  Seko SJ tar ett mycket tydligt avstånd från det gruppval T21 som SJ nu påbörjat för åkandepersonalen division Trafik & Service. SJ genomför nu ett gruppval för den åkandepersonalen utan att presentera förslag på grupper som innehåller några konkreta turer. I bästa fall erbjuds valet av fridagshelg, övriga fridagar på den så kallade gruppnyckeln […]

Read More Fientliga agerandet från SJ fortsätter!
december 4, 2020

Fientligt agerande från SJ!

  Den extra informationen från ledningen för personal-planeringen på SJ div. Trafik & Service den 3 december till medarbetarna och då inte minst från ansvarig chef för personalplaneringen riskerar nu den fortsatta dialogen mellan Seko och ledningen för SJ Personalplanering.   SJ har nu enligt Seko med uppsåt begått ett brott mot MBL, Medbestämmandelagen. Något […]

Read More Fientligt agerande från SJ!
december 4, 2020

Spårtrafik: Avtalsnytt #8

Seko Branschorganisation Spårtrafik informerar: Det har varit bråda tider i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för vår bransch. De senaste veckorna har präglats av långa möten, förhandlingar och olika förberedelser för värsta scenariot, att förhandlingarna strandar och inga förhandlingsvägar finns tillgängliga. Nu är vi i ett kritiskt läge i förhandlingarna, vi går idag in på […]

Read More Spårtrafik: Avtalsnytt #8
december 1, 2020

Seko SJ svar på SJ veckobrev

SJ har i förra veckans veckobrev utryckt sig på ett sätt där den oinvigde läsaren kan få en uppfattning att Seko tackat nej till ett avtalsförslag som skulle vara bra för berörda Seko medlemmar och då inte minst för de medlemmar som behöver ett anpassat schema på grund av föräldraskap. Denna bild av SJ förslag […]

Read More Seko SJ svar på SJ veckobrev
november 30, 2020

SJ schemaläggning T21 nr2

Seko har beslutat att säga nej till SJs slutbud till avtal rörande schemaläggning T21. Förslaget till avtal från SJ saknar de viktiga uppsidor för våra medlemmar som Seko fört fram till SJ för att ingå ett avtal som avviker från Spåra SJ när det gäller förläggning av arbetstid för åkande personal under T21. Seko har […]

Read More SJ schemaläggning T21 nr2
november 27, 2020

Extraskyddskommitté på enhet Service

  Den extra skyddskommittéSeko SJ begärde genomfördes den 9 november.   På Sekos initiativ ska en handbok A-Ö för arbetet ombord tas framoch den är pågång.Här ska information som är relevant utifrån Covid-19 samlas och finnas lätt tillgängligt eximobilen.   Munskydd, Seko hävdar att munskydd ska varatillåtet för den som på eget initiativ vill använda […]

Read More Extraskyddskommitté på enhet Service
november 18, 2020

Sektion Åkande info 201118

  Hej! Som vi alla vet så har det inte kommit några turförteckningar förrän november. Denna gicks igenom och synpunkter skickades in. Tyvärr hade SJ ingen möjlighet att justera annat än ett fåtal av de fel vi påpekade. Sen konstrueras och ändras turer kontinuerligt över tid vilket försvårar arbetet ytterligare då vi aldrig ser dessa. […]

Read More Sektion Åkande info 201118
november 18, 2020

T21

Hur ska vi hantera T21. Den frågan fick Seko SJ samtidigt som SJ meddelar att förutsättningar inte finns att skapa fasta listor för T21.   Seko SJ sammankallade då schemagruppen för att föra en dialog om hur Seko SJ ska förhålla sig till den informationen. Schemagruppen är eniga att värdet att kunna påverka överstiger det […]

Read More T21
november 12, 2020

Spårtrafik: Avtalsnytt #7

Seko Branschorganisation Spårtrafik informerar: På natten till den 1 november kom parterna inom industrin överens om ett nytt kollektivavtal och med det fick arbetsmarknaden det så kallade ”märket”. Sedan tjugo år tillbaka har löneökningstakten bestämts av parterna inom industrin. I sina förhandlingar sätter de nivån – eller “märket” för hela landet. Även om det finns […]

Read More Spårtrafik: Avtalsnytt #7
november 10, 2020

Julbord 2020

ITALIENSKT JULBORD Härligt juldekorerad lyser fina Restaurang Trattorian upp Norr Mälarstrand. En scen där glada gäster, god mat, smaker, dofter, musik och en fantastisk miljö skapar en förväntan för deras traditionella italienska julbord. De lovar dig en gastronomisk resa genom Italien och dess kulinariska regioner. Tiden går fort och snart är det jul! Även i […]

Read More Julbord 2020