Seko-beslut om IVU/Rapid skjuts fram… igen.

Idag den 9 december har Seko Förhandlingsorganisation SJ (även kallad Seko SJ) hållit ett extra utlyst representantskapsmöte med anledning av SJs avtalsförslag inför införande av IVU/Rapid. Där deltog klubbarnas representanter vid sidan om styrelsen för Seko SJ. Under förmiddagen gästades vi av chefer för Schemaläggning, Turlistkonstruktion och Personalplanering samt chefer för Enhet Trafik och Enhet […]

Read More Seko-beslut om IVU/Rapid skjuts fram… igen.
december 9, 2019

Stor medlemsdag 3 december: VI SÄGER NEJ till SJs förslag gällande IVU/Rapid – Kraftfullt NEJ ifrån Stockholms & Seko Sektion Åkande

Medlemsmöte gällande förslaget ifrån SJ gällande IVU/Rapid – svart på vitt hur det ser ut! I rummet bredvid julmyset hade vi medlemsmöte gällande det senast kända förslaget som SJ vill få igenom gällande IVU/Rapid. Ett förslag som ger arbetsgivaren STORA möjligheter gällande planeringen av anställda (bl.a. möjlighet att förlänga/förändra arbetsdagen på kort varsel, styra över […]

Read More Stor medlemsdag 3 december: VI SÄGER NEJ till SJs förslag gällande IVU/Rapid – Kraftfullt NEJ ifrån Stockholms & Seko Sektion Åkande
december 7, 2019

Stor medlemsdag den 3 december i Stockholm: Julmys

Traditionsenligt Julmys Tisdag den 3 december hade vi dels det traditionsenliga julmyset på 49:an som många besökte för att prata, umgås och kanske äta en god julsmörgås eller unna sig lite godis. Vi hade även en lotteri med 10 lyckliga vinnare! Var en trevlig dag minst sagt!    

Read More Stor medlemsdag den 3 december i Stockholm: Julmys
december 7, 2019

Tafsa inte på vår trygghet!

Med anledning av Sekos rapport “Med hälsan som insats”, publicerad 7 december, anordnar Sekos klubbar i spårtrafiksbranschen en landsomfattande flygbladsutdelning den 11 december. Detta för att ytterligare belysa den ohållbara och oacceptabla hot- och våldsituationen för ombordpersonal. Mellan kl. 08:00-09:00 samt mellan kl. 16:00-17:00 arrangerar Seko Klubb SJ Trafik en flygbladsutdelning vid Stockholms Centralstation. Deltagande […]

Read More Tafsa inte på vår trygghet!
december 7, 2019

Inplacering i lönesteg fr.o.m. 1/5 2019 KVARSTÅR

SJ har meddelat att de står fast sin hantering när det gäller tillämpning och inplacering i lönestege för medarbetare med fast månadslön. Det innebär att inplacering i lönestegen som är gjorda före 2019-05-01 står fast och inte kommer att ändras. Drabbade medarbetare kommer därmed fortsatt förlora stora summor per månad och år jämfört med anställda […]

Read More Inplacering i lönesteg fr.o.m. 1/5 2019 KVARSTÅR
november 29, 2019

Medlemsmöte 3 december kl 08-14 rörande SJs förslag om IVU/RAPID – VIKTIGT!!!

SJs förslag för IVU/RAPID: MEDLEMSMÖTE 3/12 kl 08:00-14:00 Genomgång kl 9,11,13 Vi ska vara tydliga med att vi står inför avgörande förändringar om SJs förslag tas i bruk i det utförande som presenterats. Förslaget som ligger på bordet innebär så gott som full jackpot för arbetsgivaren och det motsatta för oss arbetstagare. För arbetsgivaren innebär […]

Read More Medlemsmöte 3 december kl 08-14 rörande SJs förslag om IVU/RAPID – VIKTIGT!!!
november 29, 2019

IVU/Rapid: Extra repskap utlyses

Seko Förhandlingsorganisation SJ kallar klubbarnas ombud till extra representantskapsmöte. Seko SJ har under en längre tid väntat på ett konkret avtalsförslag från SJ rörande införandet av Rapid (IVU) på SJ. Seko SJ har under hela tiden varit tydliga med att förankring och beslut sker på Seko SJ:s representantskap där samtliga klubbar inom SJ är representerade. […]

Read More IVU/Rapid: Extra repskap utlyses
november 15, 2019

IVU/Rapid-beslut bordläggs

Seko har länge inväntat dokumentation och förhandlingsunderlag inför införandet av SJ ABs nya planeringssystem, IVU/Rapid, inom ramen för “Framtidens planering”. Men sent i torsdags kväll den 7 november fick våra klubb- och sektionsrepresentanter utkastet till avtals- och förhandlingsunderlag som cheferna formulerat. Med andra ord med kortare framförhållning än 3 vardagar till pågående möte mellan de […]

Read More IVU/Rapid-beslut bordläggs
november 13, 2019

F58 får ÄNNU större inkomstförlust (ni som bortses i SJs beslut om lönesteg fr.o.m. 1maj.)

F58-tillägget och dess storlek kopplat till lönesteg ger ÄNNU större inkomstförlust för er som bortses i SJs beslut om lönesteg fr.o.m. 1maj. Som om det inte var orättvist nog och smärtsamt ekonomiskt gällande grundlönen, så ovanpå den inkomstförlusten får ni även en förlust på mellan 375kr-1995kr PER MÅNAD beroende på det lönesteg ni befinner er […]

Read More F58 får ÄNNU större inkomstförlust (ni som bortses i SJs beslut om lönesteg fr.o.m. 1maj.)
november 5, 2019

F58 och dess storlek – så räknas det ut!

Nu har vi svaret på varför F58-tilläggets storlek varierar mellan anställda på SJ. Tillägget är inte en fast summa, utan förhåller sig dels till den lön som befattningen Tågmästare har och dels till det lönesteg man befinner sig på. Så här ser det ut: Tågvärd (Funktion 0) + F53 tillägg + F58 tillägg = Tågmästarlön […]

Read More F58 och dess storlek – så räknas det ut!
november 4, 2019