Uppdaterad lathund kringtider och arbetstider

Lathund kringtider och arbetstider

Koncepttid
Ags Snabbtåg 22 minuter inklusive briefing. Gäller utgångståg och ej genomgående tåg. Där är det
istället avbytestid 2 minuter
Bef3 Snabbtåg 8 minuter briefing. Gäller utgångståg enligt ovan
Bef6 Snabbtåg ingen koncepttid

Ags X40 3 minuter. Gäller utgångståg, annars avbytestid 2 minuter
Bef6 X40 ingen koncepttid

F58/59 loktåg 5 minuter. Gäller utgångståg, annars avbytestid 2 minuter
Agsb loktåg ingen koncepttid

Åker man annan befattning till ort där man ska ta ett utgångståg skall koncepttiden finnas antingen
redan innan man avreser till orten eller på själva orten man ankommer till.

Avsyning
Avsyning Snabbtåg 7 minuter inklusive plattformstid
Avsyning X40 7 minuter inklusive plattformstid. Synar man en mult ensam skall 4 minuter läggas till
Avsyning loktåg 10 minuter inklusive plattformstid

Tiderna gäller för för alla befattningar men ej för bef6 eller passresande
Gångtid tillkommer, hur mycket beror på vilken ort man befinner sig på. För Cst är den 10 minuter.

Klargöringstider
Snabbtåg: Vid Nbt 20 minuter, vid Cst 25 minuter. Övriga orter 25 minuter.
X40: Ingen klargöringstid
Loktåg: Särskild ombordansvarig (F59/58) 12 minuter, Bef3 (Servering R) 10 minuter. Gäller även på
andra orter än Cst/Nbt. Till Nbt åker man dock tillsammans trots 5 minuters differens mellan F58/59
och Bef3.
OBS! Detta gäller ej om tåget utgår från Cst och är klargjort i Hgl, då blir det endast plattformstid.
Bromsprov: Utgångsprov 12 minuter, genomslagsprov 4 minuter.

Plattformstider
Snabbtåg: 10 minuter före avgång. Tåg från Nbt får disptid vid Cst innan avgång.
X40: 5 minuter före avgång.

Loktåg: 10 minuter före avgång.

Arbetspass:
Max 5 h, sedan har du rätt till rast, minst 30 minuter, exklusive förflyttningstid.

Planerad arbetsperiod:
Max 12 h från start till slut, varav högst 10 h får vara ”egentlig” arbetstid.

Passresa som avslutar arbetsperioden, får förlänga 10 h/12 h ovan.

Förflyttningstid (gångtid) är egentlig arbetstid och får förlänga arbetspass och arbetsperiod både i
början och slutet.

Fridagsperiod:
När du har en eller flera Fp- eller Fv-dagar utlagda, ska det alltid finnas minst 12 h runt
ledighetsperioden. T.ex, Slutar du kl 17:39 inför Fp/Fv-dagar skall du inte börja tidigare än 05:39
nästa arbetsdag (Notera att detta inte gäller 0- och tjänstledighetsdagar).

Fp/FV-dagar: Får bara flyttas efter överenskommelse med dig. Du har alltså rätt att säga nej.

Veckovila: Under varje kalendervecka ska du ha minst en Fp/Fv-dag. Alltså 24 h plus 12 h
sammanhängande ledighet = 36 h. De 12 h kan gå in i nästa vecka.

Nattvila på hemmastation: Minst 11 h.

Nattvila på bortastation: Får kortas ned till 8 h, men då skall nästa nattvila på hemmastation minst
vara 11 h plus skillnaden man minskat nattvilan med på bortastation.

Turändringar: Har du inställt sig till en tur, för att sen upptäcka att arbetstiderna ändrats när du väl
är på plats, så står följande i avtalet: ”Den ordinarie arbetstiden i ett arbetspass får inte ändras, om
arbetstagaren redan har påbörjat arbetspasset eller inställt sig på arbetsplatsen.” Man kan
fortfarande få övertid, men då ska man ha tid från när man skulle ha börjat turen.

Övriga frågor
Hör gärna av er om övriga frågor uppstår!

Uppdaterat 2022-01-11

Styrelsen Sektion Åkande

Ladda ner dokumentet i pdf här.
januari 11, 2022