Seko SJ: Extra dag/-ar till dagkonto

Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) informerar 2022-02-15 om följande:

Sekos medlemmar på basgrupp får extra dag/dagar till sitt dagkonto

Seko [SJ] har nu genomfört en ny tvisteförhandling med SJ för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller försening av publicering av schema för januari månad för medlemmar inplacerade på basgrupp inkl. kundvärdar.

Tvisteförhandlingen resulterade i att de Sekomedlemmar som drabbades av försenad schemapublicering och var inplacerad på basgrupp kommer att få extra dag/dagar till sitt dagkonto som kompensation för det av personalplaneringen begångna avtalsbrottet.

Denna gång ser det olika ut och det är de orter som drabbats som får en eller två extra dagar till dagkontot.

  • 1 – 2 dagars försening = 1 dag till dagkontot.
  • 5 dagars försening = 2 dagar till dagkontot.

Seko och SJ har nu enats om en hantering som gäller samtliga berörda klubbar. Det betyder att samtliga begäran om tvisteförhandling från klubbarna kommer att dras tillbaka.

Kontakta din lokala klubb för mer information.

Läs originalinlägget på Seko SJs hemsida här.
februari 15, 2022

Etiketter: