Stöduttalande till Seko Pendelklubben

Med anledning av MTRs projekt PTU (Pendeltågens Tekniska Utveckling) vars syfte är att ersätta tågvärdar med kameror har Seko Klubb SJ Trafik och Sektion Åkande idag framfört följande stöduttalande till systerklubben Seko Pendelklubben under deras årsmöte den 24 februari:

“Kamraterna i Seko Klubb SJ Trafik och Seko Sektion Åkande på SJ AB i Stockholm/Hagalund vill framföra vår allra varmaste och solidariska hälsning till våra kamrater i Seko Pendelklubben.

Med ert enastående engagemang i frågan kring MTRs försök att ersätta tågvärdar med kameror på Stockholms pendeltåg har ni visat att en gräns har passerats. Detta har ni visat inte bara för er arbetsköpare utan även för den samlade fackföreningsrörelsen i stort såväl som för den svenska allmänheten, svenskt politiskt etablissemang och måhända även för en liten och sluten maktelit i Kina. Alltför sällan ser vi sådana inspirerande ageranden som en samlad fackförening kan åstadkomma. Det är heller ingen överdrift att påstå att ni visar vägen för hur en ihärdig och uppkäftig facklig opinionsbildning kan se ut för att både belysa och förhindra att sådana tilltag som MTR nu prövar sedermera får fotfäste i andra delar av vår bransch.

Vi står bakom er i er kamp!”

Under årsmötet passade även klubben/sektionen på att ge både den avgående och tillträdande ordföranden för Seko Pendelklubben varsin egentryckt t-shirt att bära under nästa MBL-förhandling med MTRs chefer med anledning av PTU-projektet och syftet att ersätta tågvärdar med kameror.

februari 24, 2023