Nominera till Klubb SJ Trafiks styrelse

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen?

Den 8 mars 2023 är det dags för årsmöte för Seko Klubb SJ Trafik. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag i klubbens styrelse. Dessförinnan kan medlemmar nominera till vem man vill se i styrelsen. Uppdrag som ska tillsättas är en (1) stycken ordförande på fyllnadsval för en ettårsperiod. Även en (1) stycken kassör för en tvåårsperiod ska tillsättas. Även två (2) stycken ledamöter för en tvåårsperiod vardera ska tillsättas. Av ledamöterna ser vi gärna representation från Sektion Administratörerna, Försäljning och Åkande. Även en (1) stycken revisor och en (1) stycken valberedare på en tvåårsperiod vardera ska tillsättas.

Vi emotser fler nomineringar inför tillsättningarna. Som medlem kan man nominera (d.v.s. inkomma med namnförslag till uppdragen) fritt antal medlemmar till posterna. Medlemmar som nomineras skall ha tillfrågats och tackat ja innan nomineringen lämnas in. Man får såklart nominera sig själv.

Nomineringar till ovanstående uppdrag (dock ej valberedning) meddelas valberedningen senast 22 februari via e-post till: valberedning@klubbsjtrafik.se eller enklast genom att fylla i nedanstående webbformulär.

Mvh

Valberedningen Klubb SJ Trafik

Min nominering (namnförslag)

Du som yrkesverksam medlem kan i nedanstående webbformulär lämna in din nominering till valberedningen inför Seko Klubb SJ Trafiks årsmöte.
Ange minst ett av ovanstående flera uppdrag som du vill föreslå ett namn till.
Ange förnamn (i rutan First) och efternamn (i rutan Last) på den person som du vill föreslå till ovan uppdrag. Endast en person kan föreslås åt gången. Observera att föreslagen person måste ha tackat ja till förfrågan och ska tillhöra samma yrkesgrupp som du själv är anställd som och som väljs i närmast efterföljande val undertill.
Ange den yrkesgrupp som personen du föreslår till ovan ikryssat uppdrag jobbar som på SJ AB.
Ange den yrkesgrupp som du själv är anställd som på SJ AB.
Ange förnamn (i rutan First) och efternamn (i rutan Last).
Ange din SJ-mail - INTE privat e-postadress - i bägge fält som bekräftelse för att valberedningen ska kunna se att du är yrkesverksam medlem.
Ange ditt mobiltelefonnummer för att valberedningen vid behov ska kunna kontakta dig som föreslår namn till ovan förtroendeuppdrag. Härmed godkänner du att uppgifterna sparas för ändamålet.
februari 12, 2023