FV-dagar utlagda utan samråd?

Vi har blivit uppmärksammade på att FV-dagar har lagts ut i våra scheman och i veckorna på sätt som avviker från gängse praxis.

Vi vill därför på förekommen anledning uppmana samtliga medlemmar att noga granska sina scheman för året och rapportera avvikelserna till dina förtroendevalda i din sektion.

De FV-dagar som har lagts ut utan samråd på de dagar som inte genererar FV (d.v.s. de veckodagar och vanliga helger) önskar vi få kännedom om snarast. Kontakta din förtroendevalda i din sektion om du önskar hjälp eller om något är oklart.

Du hittar info om vilka som är din lokala förtroendevalda på länken “Kontakt / Om oss…”

//Klubbstyrelsen.

maj 25, 2019