Enkätresultat åkning T19

Strax före sommaren genomförde Seko Sektion Åkande en egen enkät om T19-åkningen. Svaren som inkom ger en tydlig bild av vad medlemmarna anser om arbetsmiljön och (o)hälsa kopplat till turer, scheman och återhämtning utifrån den nuvarande åkningen som vi tjänstgör på.

Seko Sektion Åkande har till augusti månads lokala skyddskommitté delgivit arbetsgivaren detta material och inväntar fortfarande kraftfulla åtgärder. Hittills har vi inte fått respons från ansvariga divisionschefer.

Utfallet presenteras här nedan i en kortfilm som är kortare än 5 minuter. Inlägget och filmen kan med fördel ses med hjälp av din mobiltelefon här nedan:

ARVE Error: Invalid URL https://klubbsjtrafik.se/wp-content/uploads/2019/10/SJuk_schemaläggning_HD-720p_MEDIUM_FR30-1.mp4 in mp4
ARVE Error: Not a valid thumbnail URL or Media ID given

… eller här nedan:

Filmen baseras på den sammanställning som finns här.
oktober 6, 2019