Enkät T19

Enkät T19

Hur har arbete och fritid påverkat dig hittills under period T19?

Vi tackar dig som är ombordpersonal – oavsett om du är medlem i Seko eller inte – för att du tar dig värdefull tid att besvara och lämna in ifylld enkät, antingen i pappersform (finns vid Seko-tavlan på “49:an”) ELLER digitalt genom webbenkäten nedan.

Ifylld pappersenkät lämnas i vår brevlåda intill Seko-tavlan på “49:an”. Dina svar, i pappersform eller digitalt, önskar vi få in SENAST den 5 maj.

Eventuella frågor är välkomna på vår medlemsmail: medlem.akande@klubbsjtrafik.se

Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT eller FLERA alternativ. Fältet lämnas tomt om du har svarat NEJ på fråga 1a och/eller 1b ovan.
Ange ETT alternativ som bäst motsvarar ditt svar. Lämnas obesvarat om du har svarat NEJ på fråga 1a och/eller 1b ovan.
Ange ETT alternativ som bäst motsvarar ditt svar. Lämnas obesvarat om du har svarat NEJ på fråga 1d.
Ange ETT eller FLERA alternativ. Fältet lämnas tomt om du har svarat NEJ på fråga 1e ovan.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar. Lämnas obesvarat om du har svarat NEJ på fråga 2a ovan.
Ange ETT eller FLERA alternativ om du önskar, annars lämnas fältet tomt.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT eller FLERA alternativ om du önskar, annars lämnas fältet tomt.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar. Lämnas obesvarat om du har svarat NEJ på fråga 2a ovan.
Ange ETT eller FLERA alternativ om du önskar, annars lämnas fältet tomt.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT eller FLERA alternativ om du önskar, annars lämnas fältet tomt.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT eller FLERA alternativ om du önskar, annars lämnas fältet tomt.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT eller FLERA alternativ om du önskar, annars lämnas fältet tomt.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT eller FLERA alternativ om du önskar, annars lämnas fältet tomt.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT eller FLERA alternativ om du önskar, annars lämnas fältet tomt.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Ange ETT eller FLERA alternativ om du önskar, annars lämnas fältet tomt.
Ange ETT av alternativen som bäst motsvarar ditt svar.
Vi lämnar ej ut namn till arbetsgivaren. Lämnas tomt om du VILL vara helt anonym. Härmed godkänner du att vi samlar in ovanstående svar genom att klicka på "Skicka!"
april 16, 2019

Taggar:, ,