VARMT VÄLKOMNA IDAG på medlemsmöte kl 09-15 på Cst!

VARMT VÄLKOMNA IDAG på medlemsmöte kl 09-15 på Cst! IDAG VAL AV LEDAMOT TILL STYRELSEN. Kom och rösta på DIN önskade kandidat! Vi bjuder dessutom på fika! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Du kan inkomma med förslag på förbättringar till vårt […]

Read More VARMT VÄLKOMNA IDAG på medlemsmöte kl 09-15 på Cst!
oktober 7, 2019

Enkätresultat åkning T19

Strax före sommaren genomförde Seko Sektion Åkande en egen enkät om T19-åkningen. Svaren som inkom ger en tydlig bild av vad medlemmarna anser om arbetsmiljön och (o)hälsa kopplat till turer, scheman och återhämtning utifrån den nuvarande åkningen som vi tjänstgör på. Seko Sektion Åkande har till augusti månads lokala skyddskommitté delgivit arbetsgivaren detta material och […]

Read More Enkätresultat åkning T19
oktober 6, 2019

MEDLEMSMÖTE 7 OKTOBER

Medlemmar i Seko Klubb SJ Trafiks samtliga sektioner (Administratörer, Försäljning, Åkande och VÄTE) hälsas välkomna till medlemsmöte i SJs personallokaler på Klarabergsviadukten 49 mellan kl. 09:00-15:00. Huvudtemat för medlemsmötet är avtalsyrkande. Detta innebär att du kan inkomma med förslag på förbättringar till vårt kollektivavtal, både lokalt på SJ AB samt i branschen spårtrafik. Alla förslag, […]

Read More MEDLEMSMÖTE 7 OKTOBER
oktober 5, 2019

SJ tillämpning av inplacering i grundlönesteg

Bakgrunden till den nya skrivningen i avtalet är de diskussioner som Seko och SJ hade i samband med årets lönerevision om tillgodoräkning av arbetslivserfarenhet vid inplacering i grundlönesteg. Lönesystemsavtalet var tidigare inte enhetlig mellan yrkesgrupper och det var något som parterna ville korrigera. Tanken var att samtliga nyanställda skulle få tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet vid inplacering […]

Read More SJ tillämpning av inplacering i grundlönesteg
oktober 3, 2019

Nya principer för löneinplacering?

I fredags, den 27 september, skickade cheferna ut informationsbrev till oss ombordanställda om hur ologiska och orättvisa skillnaderna är mellan olika personalgruppers möjlighet att på samma sätt tillgodoräkna tidigare arbetslivserfarenhet för löneinplacering vid nyanställning på SJ AB. Med ambitionen att leva upp till sina värdeord skriver cheferna att denna orättvisa tydligen inte gäller förare av […]

Read More Nya principer för löneinplacering?
september 29, 2019

F58-tilläggets storlek varierar

Vi har uppmärksammats på att F58-tillägget tydligen varierar i storlek mellan medarbetare. Orsaken till det är ej tydlig. Vi skulle vilja få en uppfattning om det och dess variationer och utbreddhet bland våra medlemmar. Skicka ett mail med namn och vad just DU får i F58-tillägg till; medlem.akande@klubbsjtrafik.se Seko Sektion Åkande kan inte själva få […]

Read More F58-tilläggets storlek varierar
september 29, 2019

Info från järnvägsfonder/stiftelser

Information från Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfond, Nils Varenius fond m.fl. Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond Stiftelsen lämnar bidrag till anställd, pensionär eller efterlevande maka/make/ sambo/barn till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige. Bidrag kan sökas för: egen eller familjemedlems sjukdom, studier för studerande barn (med barn förstås barn upp till 18 år) till pensionär eller efterlevande till anställd i/pensionär […]

Read More Info från järnvägsfonder/stiftelser
september 26, 2019

Taggar:, , ,

Vill du bli fackligt förtroendevald?

En styrelseledamot har valt att lämna sin plats i styrelsen för Seko Sektion VÄTE. Det vakanta uppdraget som styrelseledamot ska därför tillsättas genom fyllnadsval med någon medlem som är intresserad. Det är ett ledamotsuppdrag som sträcker sig till februari 2021. Vi ser gärna att uppdraget tillsätts av någon som jobbar som komfortoperatör. Är du intresserad […]

Read More Vill du bli fackligt förtroendevald?
september 18, 2019

Intro-utbildning 17 sept

Utbildningen är för alla SJ-anställda i Hagalund/Stockholm som aldrig tidigare gått en Seko-utbildning. Du behöver inte ens vara medlem i Seko eller ens ha schemalagt arbete under dagen! Av Seko får kursdeltagare gratis lunch, fika och skattefri ersättning. VAD HANDLAR UTBILDNINGEN OM? Denna grundutbildning handlar bl.a. om arbetsmarknadens villkor idag och om varför facket uppstod […]

Read More Intro-utbildning 17 sept
september 17, 2019

Vill du bli förtroendevald?

Vill du bli förtroendevald? En styrelseledamot har valt att lämna sin plats i styrelsen för Seko Sektion Åkande. Det vakanta uppdraget som styrelseledamot ska därför tillsättas genom fyllnadsval med någon medlem som är intresserad. Det är ett tvåårigt ledamotsuppdrag med ett delansvar för att hålla medlemsmöten och uppdraget tillsattes i februari i år. Uppdraget kan […]

Read More Vill du bli förtroendevald?
september 9, 2019