Sektion VÄTEs årsmöte

Såhär utföll sig Sektion VÄTEs årsmöte som avhölls idag den 8 februari.

Verksamhetsberättelsen för 2018 behandlades och goda diskussioner om det fortsatta fackliga arbetet hölls. Innan vi anslutade med en sedvanlig årsmötesmiddag valde årsmötet ledamöter till styrelsen samt valde ett Seko-ombud.

Styrelsen består nu av följande personer:
Ordförande: Louise Reichenberg.
Ledamot: Bengt “Palle” Paulsson.*
Ledamot: Natalie Wredfors.*
Ledamot: Peter Klint.
Ledamot: Abdi Sheikhyosuf.
Ledamot: Hans Gripenbrand.**

Till Seko-ombud valdes Omar Hussein på 2 år.

Inom kort kommer styrelsen att konstituera sig, d.v.s. fördela ansvarsområden sinsemellan.

* = Omval för en period av 2 år.
** = Fyllnadscal för en period av 1 år.

februari 8, 2019