Turlistinformation 190604

SEKO Klubb SJ Trafik,Seko Sektion Åkande

Turlistinformation 190604

Sommarmord
Ja så skulle man kunna kalla många av turerna som finns, men framförallt nu under sommaren.
När vi fått material och reagerat på omänskliga turkonstruktioner och krävt delning av turerna har vi fått blankt nej. Det är inte turlistekonstruktörerna som säger det utan planeringsavdelningen.
De har insett att personalen inte räcker till och därför gett order om att rita långa turer och när det är möjligt bygga på befintliga turer så att två turer slås ihop.
Turerna håller enligt Spåra SJ även om vi inte anser att de skall se ut så. Arbetsmiljömässigt är de inte ok. Rapportera till Skyddsombuden!

Moramord
Från och med juli får vi 14 vändturer på Mora per vecka (31-31 M-L, 36-39 Dagligen och 46-49 S). Samtliga kräver F59… Vi anser att turerna skall delas med Fln, men de skall ju åka TiB så det går ju inte…
Har tillskrivit chefen för turlistkonstruktion och personalplanering men inte fått svar än
Hej
Har nu fått TF för Cst ICReg för juli. Kan konstatera att det ligger 14 vändturer per vecka på Mora. Samtliga F59.
Samtidigt säger medlemmar som pratat med Falunpersonal att dessa undrar varför vi tar all åkning på Mora samtidigt som de inte har så mycket tjänst.

Varför finns det aldrig en möjlighet att dela Moraturerna med Falun för att undvika dessa vändturer. Det är 12 stopp på vägen mellan Cst-Mra och korta gångtider mellan de flesta uppehållen vilket omöjliggör behövliga pauser i turerna som är 9,43 med endast 30 min rast ombord på tåget i Mra…
Förra sommaren höll vi på att gå in i väggen då dessa turer skulle fördelas på de 59:or som fanns. Flera fick turerna flera dagar i rad.
Samtidigt visar det sig att personal med F59 kommer att tjänstgöra på Äsg för att klargöra X2….

Vi har tagit upp detta så många gånger och är trötta på att det aldrig görs något åt det.

Vänligen kom med ett förslag till lösning då vi bara fått veta att det inte går utan att kasta upp (!) hela fördelningen. Det måste finnas sätt att tillse att vi får rimligare åkning på Dalarna…

Hur tillgången på F59 är under huvudsemesterperioden vet vi inte, men vi konstaterar att flera har slutat och någon enstaka är i Äsg och klargör X-fordon.
Vi flaggade för brist på personal i största allmänhet redan under förhandlingen om semesterinplaceringen men SJ svarade att de enligt sina prognoser inte skulle behöva köpa ut några semestrar. Det ställde vi oss ytterst tveksamma till…

Tax(i)free Getingtransport
Vi har krävt att få taxi från Sst/Flb vid ankomst efter 23,00 motsvarande som det var i påskas. Detta har vi fått nej till från samma chef som nämndes tidigare.
Observera dock: ”Om personal känner sig hotad eller känner obehag kan man beställa taxi och resa med denna utan att kontakta Opsl för godkännande”. Detta kommer att kommuniceras ut i den info om Getingmidjan som är på gång.

Mvh Leif ”Jason” Jansson
Turlisteombud Seko Sektion Åkande, 190606

juni 5, 2019