Nominera till styrelsen i Seko Sektion Åkande

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen?

Den 14 februari 2023 är det dags för årsmöte för Seko Sektion Åkande. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag i Seko Sektion Åkandes styrelse. Dessförinnan kan man nominera (d.v.s. föreslå namn till vem man vill se i styrelsen). Uppdrag som ska tillsättas är en (1) stycken ordförande för en tvåårsperiod och tre (3) stycken ledamöter för en tvåårsperiod. Även en (1) stycken ledamot för en ettårsperiod (på fyllnadsval) ska tillsättas. Vi emotser fler nomineringar inför tillsättning av dessa uppdrag.

Som medlem kan man nominera (d.v.s. inkomma med namnförslag till uppdragen) fritt antal medlemmar till posterna. Medlemmar som nomineras skall ha tillfrågats och tackat ja innan nomineringen lämnas in. Man får såklart nominera sig själv.

Sista dag att nominera är torsdagen den 30 januari.

Nomineringar skickas via e-post till: valberedning@klubbsjtrafik.se eller enklast via nedanstående webbformulär.

Mvh

Valberedningen Seko Klubb SJ Trafik

 

 

Nominera (avge namnförslag) till uppdrag:

Du som yrkesverksam medlem kan i nedanstående webbformulär lämna in din nominering till valberedningen inför Seko Sektion Åkandes årsmöte.
Ange minst ett av ovanstående flera uppdrag som du vill föreslå ett namn till.
Ange förnamn (i rutan First) och efternamn (i rutan Last) på den person som du vill föreslå till ovan uppdrag. Endast en person kan föreslås åt gången. Observera att föreslagen person måste ha tackat ja till förfrågan och ska tillhöra samma yrkesgrupp som du själv är anställd som och som väljs i närmast efterföljande val undertill.
Ange den yrkesgrupp som du själv är anställd som på SJ AB.
Ange förnamn (i rutan First) och efternamn (i rutan Last).
Ange din SJ-mail - INTE privat e-postadress - i bägge fält som bekräftelse för att valberedningen ska kunna se att du är yrkesverksam medlem.
Ange ditt mobiltelefonnummer för att valberedningen vid behov ska kunna kontakta dig som föreslår namn till ovan förtroendeuppdrag. Härmed godkänner du att uppgifterna sparas för ändamålet.
januari 16, 2023