Info från järnvägsfonder/stiftelser

Information från Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfond, Nils Varenius fond m.fl. Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond Stiftelsen lämnar bidrag till anställd, pensionär eller efterlevande maka/make/ sambo/barn till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige. Bidrag kan sökas för: egen eller familjemedlems sjukdom, studier för studerande barn (med barn förstås barn upp till 18 år) till pensionär eller efterlevande till anställd i/pensionär […]

Read More Info från järnvägsfonder/stiftelser
september 26, 2019

Taggar:, , ,

Vill du bli förtroendevald?

Vill du bli förtroendevald? En styrelseledamot har valt att lämna sin plats i styrelsen för Seko Sektion Åkande. Det vakanta uppdraget som styrelseledamot ska därför tillsättas genom fyllnadsval med någon medlem som är intresserad. Det är ett tvåårigt ledamotsuppdrag med ett delansvar för att hålla medlemsmöten och uppdraget tillsattes i februari i år. Uppdraget kan […]

Read More Vill du bli förtroendevald?
september 9, 2019

Infobrev #2019-03

Innehåll (rubrikerna är klickbara): • Ordförande har ordet. • Aktuella medlemsuppgifter. • Efterlysning: Rapporter från vändturer på Mora! • Felaktig luftkonditionering/WC ombord? • Höstens lokala utbildningar… • Mölkky-mingel i Rålis 18 juli • Medlemsdag på Gröna Lund 14 eller 22 augusti med 5-kamp! Ordförande har ordet Nu har semestrarna under sommaren kört igång. Vissa av […]

Read More Infobrev #2019-03
juli 16, 2019

Taggar:

Arbetet med framtidens planering är återigen igång.

Sekos ingång i framtidens planering har alltid varit att det ska bli bättre än idag för våra medlemmar. Sekos schemagrupp jobbar gemensamt på att identifiera och försöka hitta lösningar på dagens problem. Svaren på Seko SJ enkäten den 9 maj under medlemsveckan som klubbarna ansvarade för bekräftade den tes som schemagruppen arbetar efter. Det finns […]

Read More Arbetet med framtidens planering är återigen igång.

2019 års löner klara!

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2019 är nu klara! Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020. Flera lönesteg i befattningslönesystemet höjs med ett högre procenttal än centralt avtalade 2.0 %. […]

Read More 2019 års löner klara!
juni 21, 2019

Turlistinformation 190604

SEKO Klubb SJ Trafik,Seko Sektion Åkande Turlistinformation 190604 Sommarmord Ja så skulle man kunna kalla många av turerna som finns, men framförallt nu under sommaren. När vi fått material och reagerat på omänskliga turkonstruktioner och krävt delning av turerna har vi fått blankt nej. Det är inte turlistekonstruktörerna som säger det utan planeringsavdelningen. De har […]

Read More Turlistinformation 190604
juni 5, 2019

Nya regler ang karensavdrag

Ändringen är föranledd av en lagändring från 1 januari 2019. Förhandlingar har pågått med SJ under våren och idag blev protokollet (länk till pdf-fil inom kort) slutligen påtecknat av övriga fackförbund. Därav att det inte sänts ut tidigare. Ingen medarbetare kommer att drabbas av negativ retroaktivitet. Däremot kommer de som fått för stora avdrag sedan årsskiftet […]

Read More Nya regler ang karensavdrag

FV-dagar utlagda utan samråd?

Vi har blivit uppmärksammade på att FV-dagar har lagts ut i våra scheman och i veckorna på sätt som avviker från gängse praxis. Vi vill därför på förekommen anledning uppmana samtliga medlemmar att noga granska sina scheman för året och rapportera avvikelserna till dina förtroendevalda i din sektion. De FV-dagar som har lagts ut utan […]

Read More FV-dagar utlagda utan samråd?
maj 25, 2019

Info om Loss of license

I avtalsförhandlingar 2017 kom vi överens om att tillsammans med Almega skapa stiftelse i syfte att ge omställningsstöd till personer som förlorar sin säkerhetsklassificering och blir av med jobbet på grund av det. För att skapa denna Loss of License-lösning avsatte vi en del av löneökningen. Två år har gått och många ställer sig naturligt […]

Read More Info om Loss of license