IVU/Rapid-beslut bordläggs

Seko har länge inväntat dokumentation och förhandlingsunderlag inför införandet av SJ ABs nya planeringssystem, IVU/Rapid, inom ramen för “Framtidens planering”. Men sent i torsdags kväll den 7 november fick våra klubb- och sektionsrepresentanter utkastet till avtals- och förhandlingsunderlag som cheferna formulerat. Med andra ord med kortare framförhållning än 3 vardagar till pågående möte mellan de […]

Read More IVU/Rapid-beslut bordläggs
november 13, 2019

Enkätresultat åkning T19

Strax före sommaren genomförde Seko Sektion Åkande en egen enkät om T19-åkningen. Svaren som inkom ger en tydlig bild av vad medlemmarna anser om arbetsmiljön och (o)hälsa kopplat till turer, scheman och återhämtning utifrån den nuvarande åkningen som vi tjänstgör på. Seko Sektion Åkande har till augusti månads lokala skyddskommitté delgivit arbetsgivaren detta material och […]

Read More Enkätresultat åkning T19
oktober 6, 2019

Vi ska inte stå för notan!

Nu har semestrarna under sommaren kört igång. Vissa av er njuter säkert just nu av er efterlängtade semester, medan ni andra har något gott att se fram emot oaktat när ledigheten infaller. Vi i styrelsen vill ändå önska er allesammans en god och en välbehövlig återhämtning. Och det där med semestrar och återhämtning kan te […]

Read More Vi ska inte stå för notan!
juli 16, 2019

Bokslut framför villkor och säkerhet

Vi går mot både ljusare, klarare och varmare årstid. Ändå ser jag mörka orosmoln vid horisonten. Det som direkt kan komma att påverka oss var förut orosmoln som verkade vara långt ifrån vår egen verksamhet med politiska kryphål i upphandlingar med rationaliseringar, lönesänkningar och besparingar som följd. Jag åsyftar en förändrad regionaltrafik som vi idag […]

Read More Bokslut framför villkor och säkerhet
april 14, 2019