Seko ökar trycket på personalplaneringen

Situationen på SJs planeringsavdelning är ohållbar både för dem som arbetar där och för åkandepersonalens kalendrar. Schemat som åkandepersonalen tjänstgör på är den sista länken i en lång kedja av sena leveranser och kvalitetsbrister. Inte beroende på att personalen inte anstränger sig, utan beroende på att det enligt Seko saknas förutsättningar. Omritade turer och ihopbyggda […]

Read More Seko ökar trycket på personalplaneringen
oktober 18, 2019

Turlistinfo 191010

Ihopklippta turer… Tur 4250: SJ har flyttat tjänst från Snabbtåg till ICReg. 565-580 på Lp kombineras med överliggning i Mra. Eftersom 565-580 är X55 och 48 loktåg med F59 blir det ett begränsat antal som kan åka den turen. Det gör att turen kan bli väldigt frekvent återkommande för de som har bägge dessa kompetenser. […]

Read More Turlistinfo 191010
oktober 10, 2019

Taggar:

Inplacering i grundlönesteg

Seko SJ har i dag haft ett första möte med SJ om deras tillämpning av de vid årets lönerevision gjorda ändringar i lönesystemsavtalet. På mötet redogjorde vi för de kontrollfrågor vi ställde i samband med förhandlingen och hur vi uppfattade de svar som SJ då gav. Vi tog också upp frågor från klubbarna om tillämpningen […]

Read More Inplacering i grundlönesteg
oktober 10, 2019

Ny styrelseledamot invald idag!

TACK alla ni som besökte oss idag på 49:an! Vi har under dagen haft ett fyllnadsval till sektionsstyrelsen, där ni medlemmar röstade fram vem av kandidaterna som ni ville se som ledamot. Vi gratulerar och hälsar Annelie Bäcklund varmt välkommen till styrelsen.

Read More Ny styrelseledamot invald idag!
oktober 7, 2019

VARMT VÄLKOMNA IDAG på medlemsmöte kl 09-15 på Cst!

VARMT VÄLKOMNA IDAG på medlemsmöte kl 09-15 på Cst! IDAG VAL AV LEDAMOT TILL STYRELSEN. Kom och rösta på DIN önskade kandidat! Vi bjuder dessutom på fika! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Du kan inkomma med förslag på förbättringar till vårt […]

Read More VARMT VÄLKOMNA IDAG på medlemsmöte kl 09-15 på Cst!
oktober 7, 2019

Enkätresultat åkning T19

Strax före sommaren genomförde Seko Sektion Åkande en egen enkät om T19-åkningen. Svaren som inkom ger en tydlig bild av vad medlemmarna anser om arbetsmiljön och (o)hälsa kopplat till turer, scheman och återhämtning utifrån den nuvarande åkningen som vi tjänstgör på. Seko Sektion Åkande har till augusti månads lokala skyddskommitté delgivit arbetsgivaren detta material och […]

Read More Enkätresultat åkning T19
oktober 6, 2019

MEDLEMSMÖTE 7 OKTOBER

Medlemmar i Seko Klubb SJ Trafiks samtliga sektioner (Administratörer, Försäljning, Åkande och VÄTE) hälsas välkomna till medlemsmöte i SJs personallokaler på Klarabergsviadukten 49 mellan kl. 09:00-15:00. Huvudtemat för medlemsmötet är avtalsyrkande. Detta innebär att du kan inkomma med förslag på förbättringar till vårt kollektivavtal, både lokalt på SJ AB samt i branschen spårtrafik. Alla förslag, […]

Read More MEDLEMSMÖTE 7 OKTOBER
oktober 5, 2019

SJ tillämpning av inplacering i grundlönesteg

Bakgrunden till den nya skrivningen i avtalet är de diskussioner som Seko och SJ hade i samband med årets lönerevision om tillgodoräkning av arbetslivserfarenhet vid inplacering i grundlönesteg. Lönesystemsavtalet var tidigare inte enhetlig mellan yrkesgrupper och det var något som parterna ville korrigera. Tanken var att samtliga nyanställda skulle få tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet vid inplacering […]

Read More SJ tillämpning av inplacering i grundlönesteg
oktober 3, 2019

Nya principer för löneinplacering?

I fredags, den 27 september, skickade cheferna ut informationsbrev till oss ombordanställda om hur ologiska och orättvisa skillnaderna är mellan olika personalgruppers möjlighet att på samma sätt tillgodoräkna tidigare arbetslivserfarenhet för löneinplacering vid nyanställning på SJ AB. Med ambitionen att leva upp till sina värdeord skriver cheferna att denna orättvisa tydligen inte gäller förare av […]

Read More Nya principer för löneinplacering?
september 29, 2019

F58-tilläggets storlek varierar

Vi har uppmärksammats på att F58-tillägget tydligen varierar i storlek mellan medarbetare. Orsaken till det är ej tydlig. Vi skulle vilja få en uppfattning om det och dess variationer och utbreddhet bland våra medlemmar. Skicka ett mail med namn och vad just DU får i F58-tillägg till; medlem.akande@klubbsjtrafik.se Seko Sektion Åkande kan inte själva få […]

Read More F58-tilläggets storlek varierar
september 29, 2019