Sektion Åkandes årsmöte 2019

Såhär utföll sig Seko Sektion Åkandes årsmöte som avhölls idag den 13 februari.

Verksamhetsberättelsen för 2018 behandlades såväl som verksamhetsinriktningen för 2019. Sedan fick årsmötet en särskild information om ett område på arbetsplatsen som definitivt är föremål för förbättringspotential, personalpolitiken i praktiken. Innan årsmötet avslutades med en sedvanlig årsmötesmiddag valde årsmötet ledamöter till styrelsen.

Styrelsen består nu av följande personer:
Ordförande: Elias Cataño.*
Ledamot: Eva Nilsson.
Ledamot: Helena Henriksdotter.*
Ledamot: Mikael Käck-Lilja.
Ledamot: Melanie Bulut.**
Ledamot: Pernilla Holmgren.
Ledamot: Leif “Jason” Jansson.*

Uppdraget som Seko-ombud för Kontrollgruppen lämnades vakant för senare tillsättning.

Inom kort kommer styrelsen att konstituera sig, d.v.s. fördela ansvarsområden sinsemellan.

* = Omval för en period av 2 år.
** = Fyllnadscal för en period av 2 år.

februari 13, 2019